Przejdź do treści
Strona główna » Centrum Badań nad Innowacjami (CBnI)

Centrum Badań nad Innowacjami (CBnI)

W budynku Domu Studenta na parterze znajduje się Centrum Badań nad Innowacjami (CBNI)które powstało w 2012 r. w ramach zrealizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu „Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej – infrastruktura badawcza przy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Budynek główny PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Centrum Badań nad Innowacjami w Białej Podlaskiej zaprasza do współpracy wszystkie instytucje działające na rzecz nauki oraz podmioty gospodarcze zainteresowane realizacją badań naukowych i prac rozwojowych w następujących obszarach badawczych realizowanych w laboratoriach: Zakładu Zdrowia, w ramach których prowadzone są diagnostyczne i epidemiologiczne badania nad chorobami zakaźnymi. W chwili obecnej prowadzone są badania w zakresie gruźlicy i boreliozy; Zakładu Informatyki, gdzie prowadzone są badania skierowane na rozwój optycznych technik gromadzenia i przetwarzania informacji; Zakładu Budownictwa, gdzie głównym obszarem badawczym i podstawowych działań wdrożeniowych jest energia odnawialna.

Centrum Badań nad Innowacjami wspiera rozwój naukowy trzech kierunków: budownictwa (ze specjalnością odnawialne źródła energii), zdrowia publicznego (z programem badania boreliozy i gruźlicy), informatyki (elementy służące do optycznego przetwarzania obrazów, elementy telekomunikacyjne i półprzewodnikowe).

W skład CBNI wchodzą następujące laboratoria: pracownia materiałów i analizy wyników, pracownia mikrobiologii, pracownia dezaktywacji i dekontaminacji, pracownia serologii, pracownia immunologii, pracownia biologii molekularnej, pracownia genotypowania, pracownia optyki, pomieszczenie czyste, 2 pracownie symulacji, pracownia chemiczna, 2 pomieszczenia techniczne, 2 pracownie konwersji odnawialnej. Łączna powierzchnia użytkowa CBNI wynosi 1142,36 mkw.

W ramach Centrum Badań nad Innowacjami powstały również wspólne dla wszystkich laboratoriów pomieszczenia konferencyjno-informacyjne, wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęty.

Centrum służy do nawiązywania i rozwoju współpracy na linii gospodarka – nauka. Oferowane w ramach infrastruktury badania i technologie będą mogły zostać wykorzystane zarówno w działalności produkcyjnej, jak i usługowej, i prowadzić będą do rozwoju potencjału oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw regionu. Działalność Centrum Badań nad Innowacjami CBNI stanowi ogromny bodziec dla podmiotów gospodarczych do inwestowania w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, mające na celu usprawnienie i wzrost konkurencyjności prowadzonych przez przedsiębiorców działalności.

Wynalazki naukowe

Dokonania patentowe

Aplikacje badawczo-dydaktyczne