Przejdź do treści
Strona główna » Formy współpracy

Formy współpracy

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II jest otwarta na różne formy współpracy z otoczeniem gospodarczym. Posiadamy wiedzę i doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, zarówno mikro, małymi, średnimi jak i dużymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami finansowymi. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i specjalistyczna aparaturą umożliwiającą prowadzenie szerokiego zakresu badań, analiz, pomiarów, diagnostyki i szkoleń na najwyższym poziomie.

Oferowane formy współpracy to m.in.:
– usługi badawcze na zlecenie,
– sporządzanie opinii o innowacyjności,
– przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach różnego rodzaju  działalności gospodarczej,
– współpraca ekspercka,
– udostępnianie laboratoriów oraz aparatury badawczej,
– wsparcie transferu wiedzy i innowacji,
– organizowaniem seminariów i konferencji na styku uczelnia-biznes, służących wymianie doświadczeń i poglądów,
– organizacja studiów podyplomowych i szkoleń na indywidualne zlecenie przedsiębiorstwa,
– pozyskiwanie kadry dla przedsiębiorstw i instytucji rynku pracy (m.in. wyszukiwanie praktykantów i stażystów),
– realizacja wspólnych projektów współfinansowanych ze środków UE,
– realizacja wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych,

Wymienione obszary nie stanowią katalogu zamkniętego. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. W celu nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu z Biurem …………………………………:

Imię, nazwisko, tel.: ……………….., email: …………………..

Imię, nazwisko, tel.: ……………….., email: …………………..

Imię, nazwisko, tel.: ……………….., email: …………………..