Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Oferta współpracy dotycząca możliwości zastosowania technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych o modyfikowanej topografii

Oferta współpracy dotycząca możliwości zastosowania technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych o modyfikowanej topografii

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej poszukuje partnera biznesowego, z którym będzie mogła nawiązać współpracę przy zastosowaniu technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych o modyfikowanej topografii.

W Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została opracowana technologia wytwarzania ogniw fotowoltaicznych o zmodyfikowanej powierzchni czynnej (absorbującej) promieniowanie słoneczne. Nowa technologia powstała dzięki środkom pozyskanym z projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W chwili obecnej poszukujemy partnera biznesowego, z którym będziemy mogli przeprowadzić innowacyjne badania przy wykorzystaniu naszej technologii, a w szczególności:

  1. zwiększenia powierzchni czynnej cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych poprzez modyfikację procesu wytwarzania.
  2. zwiększenia powierzchni czynnej cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych poprzez zmiany podłoży (materiałów składowych).

Prosimy o kontakt, jeżeli wyrażają Państwo chęć współpracy.