Przejdź do treści
Strona główna » Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych ECO-AGRO-TECH

Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych ECO-AGRO-TECH

Oddane do użytkowania we wrześniu 2014 r. Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH to nowoczesna infrastruktura badawcza przeznaczona do prowadzenia badań naukowych w zakresie analiz środowiskowych, fizyki budowli, analiz biologiczno-żywieniowych.
Centrum skupia następujące laboratoria: analiz środowiskowych, analiz biologiczno-żywieniowych, fizyki budowli, mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn.

Obiekt powstał dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Budynek główny PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Oferowane w ramach infrastruktury badania i technologie w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane zarówno w działalności produkcyjnej, jak i usługowej, i prowadzić będą do rozwoju potencjału oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw regionu. Dzięki realizacji tego typu infrastruktury powstaną innowacyjne rozwiązania, skierowane głównie do przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu, w tym reprezentujących: sektor energetyczny, sektor drogowy, kolejowy, lotniczy, branżę budowlaną, sektor turystyczny, przetwórstwo spożywcze, branżę hodowlaną.

W ramach Regionalnego Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH powstały pomieszczenia konferencyjno-informacyjne, które zostały wyposażone w wysokiej klasy urządzenia multimedialne. Łączna powierzchnia użytkowa Centrum wynosi 1554,07 mkw.

Wynalazki naukowe

Dokonania patentowe

Aplikacje badawczo-dydaktyczne