Przejdź do treści
Strona główna » Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zaworski Kamil

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki o zdrowiu; Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Nauk o Zdrowiu, 25.04.2017 r., Skuteczność terapii manualnej i metody PNF (Proprioceptywnej Neuromuskularnej Facilitacji) w porównaniu z kinezyterapią tradycyjną w leczeniu fizjoterapeutycznym objawowej dyskopatii lędźwiowej.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze fizjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem terapii manualnej. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: skuteczność terapii manualnej w leczeniu dolegliwości bólowych układów mięśniowego i kostno-stawowego, fizjoprofilaktyka oraz fizjoterapia w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 1.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Anatomia człowieka, Metody specjalne w fizjoterapii, Wybrane metody terapii manualnej, Diagnostyka i programowanie fizjoterapii, Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej, Terapia manualna, Diagnostyka funkcjonalna (w chorobach narządów wewnętrznych, narządów ruchu, wieku rozwojowego), Seminarium dyplomowe (magisterskie) na kierunku fizjoterapia.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Realizacja projektu pt. „Ocena skuteczności treningu nerwowo-mięśniowego według koncepcji Kinetic Control w leczeniu objawów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa i stawów kolanowych oraz w zmniejszaniu ryzyka kontuzji u zawodniczek piłki nożnej” (S/8/2018)
 2. Realizacja projektu badawczego pt. „Wpływ aplikacji plastra dynamicznego i plastra sztywnego na obciążenie kończyn dolnych u osób zdrowych” (PB/11/2020).


Osiągnięcia publikacyjne

 1. Zaworski, K, Kubińska, Z, Dziewulska, A, Walasek, O. Physical activity of Poles in the care for their health potential before and during the COVID-19 pandemic. Disaster Medicine and Public Health Preparedness 2020: 1-13. doi:10.1017/dmp.2020.398.
 2. Kubińska Z, Zaworski K, Mysula I, Pocztarska-Głos A. Physical activity in primary and secondary physioprophylaxis. Health Problems of Civilization 2020; 14(1): 34-42.
 3. Kubińska Z, Zaworski K, Shpakou A. Physioprophylaxis in physiotherapy and health promotion. Health Problems of Civilization 2020; 14(2): 100-106.
 4. Zaworski K. The effectiveness of deep transverse friction massage for the treatment of medial meniscotibial ligament injury in a female football player : a case study. Health Problems of Civilization 2020; 14(2): 141-147.
 5. Zaworski K, Wójcik G, Rutowicz B. Traumatic injury of medial meniscotibial ligament – diagnostics and conservative treatment. Acta Balneologica 2020; T. 62(1): 60–65.
 6. Kręgiel A, Zaworski K, Kołodziej E. Effects of animal-assisted therapy on parent-reported behaviour and motor activity of children with autism spectrum disorder. Health Problems of Civilization 2019; 13(4): 273-278.
 7. Kubińska Z, Zaworski K. Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych w świadomości i zachowaniach zdrowotnych studentów kierunków medycznych PSW w Białej Podlaskiej. Fizjoterapia Polska 2019; 2: 130-140.
 8. Zaworski K, Ławnik AJ, Kubińska Z, Shpakou A. Physioprophylaxis of type 1 diabetes in children using physical exercise. Health Problems of Civilization 2019; 13(4): 287-295.
 9. Kubińska Z, Zaworski K. Preventive Physical Therapy as a Health Need and Service. Theoretical Background. Fizjoterapia Polska 2018; 2: 58-68.
 10. Zaworski K, Latosiewicz R, Majcher P, Kołodziej E. Porównanie skuteczności tradycyjnej kinezyterapii i terapii manualnej w leczeniu przewlekłego zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa. Rehabilitacja w Praktyce 2018; 1: 45-48.

 

 

Tokarska-Rodak Małgorzata

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki farmaceutyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 11/12/2003; Zachowanie się wybranych parametrów odpowiedzi immunologicznej w warunkach intensywnego narażenia na pestycydy

Habilitacja: Dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: nauki o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 27/03/2014; Analiza interakcji pomiędzy wybranymi elementami struktury komórki Borrelia burgdorferi, jej strategiami życiowymi, a elementami wrodzonej i nabytej odporności człowieka.

Zainteresowania badawcze

Tematyka zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje zagadnienia z zakresu: mikrobiologii w tym patogeny przenoszone przez kleszcze, choroby odkleszczowe i ich profilaktyka; analiza odpowiedzi immunologicznej na zakażenie krętkami Borreliella oraz analiza własności nanomechanicznych grzybów Candida spp. z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (AFM).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Parazytologia – kierunek Dietetyka, Biochemia – kierunek Fizjoterapia, Mikrobiologia – kierunek Pielęgniarstwo, Biologia i mikrobiologia – kierunek Ratownictwo medyczne, Seminarium dyplomowe (licencjacie oraz magisterskie) kierunki Zdrowie Publiczne, Dietetyka

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Kierownik projektu pt. „Seroepidemiologiczne badania w kierunku wybranych zoonoz i patogenów wywołujących choroby odkleszczowe u rolników i myśliwych powiatu bialskiego” (2014)
 2. Członek zespołu badawczego w projekcie pt. „Ocena statusu serologicznego kobiet w wieku rozrodczym w odniesieniu do zakażeń mogących prowadzić do zakażeń płodu na podstawie badania przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondi, wirusowi różyczki i cytomegalii” (2014)
 3. Kierownik projektu pt. „Zastosowanie immunofluorescencji w badaniu serologicznym surowic na obecność przeciwciał odpornościowych przeciwko Hantawirusom” (2015)
 4. Członek zespołu badawczego w projekcie pt: „Ocena poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu E (HEV) w surowicach zwierząt rezerwuarowych i osób z grup ryzyka wystąpienia WZW typu E” (2015)
 5. Kierownik projektu pt. „Analiza odpowiedzi immunologicznej na zakażenie Borrelia burgdorferi u pacjentów kwalifikowanych i leczonych z powodu boreliozy” (2016)
 6. Kierownik projektu pt. „Ocena statusu serologicznego kobiet w wieku rozrodczym w odniesieniu do zakażeń Toxoplasma gondii” (2016)
 7. Członek zespołu badawczego w projekcie pt: „Ocena częstości występowania krętków Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach z okolic Tarnopola (Ukraina)” (2016)
 8. Członek zespołu badawczego w projekcie pt: „Obecność patogenów chorobotwórczych w kleszczach terenu wschodniej Polski” (2017)
 9. Kierownik projektu pt. „Analiza profilu wydzielania wybranych cytokin i chemokin u pacjentów leczonych z powodu boreliozy z Lyme” (2017)
 10. Członek zespołu badawczego w projekcie pt: „Badania seroepidemiologiczne i ocena stanu wiedzy w kierunku wybranych patogenów bakteryjnych wywołujących choroby odkleszczowe u funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej” (2017)
 11. Członek zespołu badawczego pt. „Zagrożenia zdrowotne w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej wynikające z wad konstrukcyjnych i nieodpowiedniego użytkowania” (2018)
 12. Prowadzenie cyklu zajęć „Bakterie wokół nas” (rok akademicki 2017/2018) w ramach projektu PSW Biała Podlaska – „Uniwersytet Miłośników Wiedzy”
 13. Kierownik projektu pt. „Zastosowanie mikroskopu sił atomowych (AFM) w ocenie własności nanomechanicznych Candida” (2019)
 14. Członek zespołu badawczego w projekcie pt. „Badania molekularne w kierunku patogenów przenoszonych przez kleszcze” (2020)
 15. Członek zespołu badawczego w projekcie pt. „Obecność patogenów chorobotwórczych w kleszczach Ixodes ricinus z terenu Południowego Podlasia ” (2020)


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Współpraca naukowo badawcza z jednostkami: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach, Uniwersytet w Preszowie, Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Medyczny in. I. Ya. Horbaczewskiego w Tarnopolu/Ukraina

Osiągnięcia publikacyjne

 1. Tokarska-Rodak MałgorzataPańczuk AnnaFota-Markowska HannaMatuska Katarzyna. Analysis of selected serological param,eters in patients with diagnosed Lyme borreliosis and in seropositive patients with no clinical symptoms. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2020 DOI:10.26444/aaem/124088 http://www.aaem.pl/Analysis-of-selected-serological-parameters-in-patients-with-diagnosed-Lyme-borreliosis,124088,0,2.html (IF: 982, MNiSW: 70.000)
 2. Tokarska-Rodak MałgorzataShkilna MariiaKrajewska MonikaPańczuk AnnaWeiner MarcinPawłowicz Ewa TeresaKorda MykhailoKlisch IvanAndreychyn Mykhailo. The evaluation of hunters and foresters’ knowledge of the possible ways of preventing Borrelia Burgdorferi infections. Medycyna Pracy 2020,  71, no 1, p. 59—68 (IF: 0.768, MNiSW: 40.000)
 3. Pańczuk AnnaTokarska-Rodak MałgorzataMikul’áková WiolettaKendrová LuciaMagurová Dagmar.
  Exposure to ticks and undertaking Lyme borreliosis prevention activities among students from Poland and Slovakia. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2019,  26, no. 2, p. 217—221 (IF: 0.982, MNiSW: 70.000)
 4. Tokarska-Rodak MałgorzataCzernik SławomirChwedczuk MartaPlewik DorotaGrudniewski Tomasz MarekPawłowicz-Sosnowska Ewa Teresa. The analysis of nanomechanical properties of Candida by atomic force microscopy (AFM) metod.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2019, T. 72, s. 353—358 (IF: 0.878, MNiSW: 40.000)
 5. Masłyk MaciejJaneczko MonikaMartyna AleksandraCzernik SławomirTokarska-Rodak MałgorzataChwedczuk MartaFoll-Josselin BéatriceRuchaud SandrineBach Stéphane, Demchuk Oleg,, Kubiński Konrad. The Anti-Candida albicansgent 4-AN Ingibits Multiple Protein Kinases.  Molecules 2019, Vol. 24, issue 1, 12 p. (IF: 3.267, MNiSW: 100.000)
 6. Janeczko MonikaKubiński KonradMartyna AleksandraMuzyczka AngelikaBoguszewska-Czubara AnnaCzernik SławomirTokarska-Rodak MałgorzataChwedczuk MartaDemchuk Oleg M.Golczyk HieronimMasłyk Maciej. 1,4-Naphthoquinone derivatives potently suppress Candida albicans growth, inhibit formation of hyphae and show no toxicity toward zebrafish embryos. Journal of Medical Microbiology 2018,  67, issue 4, p. 598—609 (IF: 1.926, MNiSW: 25.000)
 7. Tokarska-Rodak MałgorzataWeiner MarcinSzymańska-Czerwińska MonikaPańczuk AnnaNiemczuk KrzysztofSroka JacekRóżycki MirosławIwaniak Wojciech.Seroprevalence of Selected Zoonotic Agents among Hunters from Eastern Poland. Polish Journal of Microbiology 2018,  67, no 2, p. 233—236 (IF: 0.776, MNiSW: 15.000)
 8. Tokarska-Rodak MałgorzataPlewik DorotaMichalski Aleksander J.Kołodziej MarcinMelgies AlicjaPańczuk AnnaKonon HenrykNiemcewicz Marcin.Serological surveillance of vector-borne and zoonotic diseases among hunters in eastern Poland. Journal of Vector Borne Diseases
  Szczegóły: 2016,  53, no. 4, p. 355—361 (IF: 1.190, MNiSW: 15.000)
 9. Pańczuk AnnaTokarska-Rodak MałgorzataKozioł-Montewka MariaPlewik Dorota.
  The incidence of Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum and Babesia microti coinfections among foresters and farmers in eastern Poland. Journal of Vector Borne Diseases 2016,  53, no. 4, p. 348—354 (IF: 1.190, MNiSW: 15.000)
 10. Tokarska-Rodak MałgorzataKozioł-Montewka MariaSkrzypiec KrzysztofChmielewski TomaszMendyk EwarystTylewska-Wierzbanowska Stanisława. Analysis of nanomechanical properties of Borrelia burgdorferi spirochetesunder the influence of lytic factors in an in vitro model using atomic force microscopy. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2015,  69, s. 1222-1227 (IF: 0.769, MNiSW: 15.000)

 

Ślifirczyk Anna

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: medycyna, specjalność: medycyna społeczna; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu 25.06. 2012, Jakość życia rodzin dzieci z autyzmem a zespół wypalania sił u rodziców.

Specjalizacja: w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa ratunkowego i intensywnej opieki oraz problematyki wielokulturowości w medycynie i tanatoedukacji. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo ratunkowe, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, nauki społeczne, wielokulturowość w medycynie i tanatoedukacja.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjackie oraz magisterskie) na kierunku ratownictwo medyczne oraz pielęgniarstwo, badania fizykalne, pielęgniarstwo ratunkowe, wielokulturowość w medycynie.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Znaczenie niedoboru jodu z organizmie człowieka dla syntezy hormonów tarczycy (S/14/17)


Osiągnięcia publikacyjne

 1. „Wpływ środowiska rodzinnego oraz nauczycieli na kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci obcokrajowców” autor: Edyta Kierczuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Beata Kowalewska, Anna Ślifirczyk, monografia polska, 2020, s.181.
 2. „Analiza wpływu różnych rodzajów znieczulenia mieszanego na hemodynamikę centralną w cholecystektomii laparoskopowej” autorzy: Oleksandr Melnyk, Oleksandr Oliynyk, Anna Ślifirczyk, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ładny. Tytuł czasopisma: Postępy Nauk Medycznych, 2019, nr 2, s. 59—64.
 3. Zasady komunikacji międzykulturowej w ochronie zdrowia” autor: Anna Ślifirczyk Rozdział w monografii  Kontekst „Inności” w komunikacji interpersonalnej: (red). Elżbieta Krajewska-Kułak, Andrzej Guzowski, Grzegorz Bejda, Agnieszka Lankau, s.173-184.
 4. „Knowledge parents of children with autism form Poland, Belarus and France concerning their child’s condition”, autor: Anna Ślifirczyk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Martyna Ewa Krukowska, Elżbieta Maciorkowska, Tytuł czasopisma: Health Problems of Civilization, 2019, 13, 2, p. 144-122.
 5. „The use of OTC drugs in Polish society and awareness of the risk resulting from their abuse”, autor: Iwona Siwek, Anna Ślifirczyk, Katarzyna Chomicz, Tytuł czasopisma: Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne, 2019, 6, 2, p. 87-94.
 6. „Choroby układu sercowo-naczyniowego – działania profilaktyczne i edukacyjne w ramach powiatowego programu profilaktyki i prewencji zdrowia „Razem dla serca” wśród mieszkańców powiatu bialskiego”, autor: Anna Ślifirczyk, Tytuł czasopisma: Rozprawy Społeczne, 2018, 12, 4, s. 75-80.
 7. Effectiveness of hemoperfusion in treatment of patients with non-biliary moderately severe pancreatitis autor: Oleksandr Oliynyk, Anna Ślifirczyk, Bogdana Pereviznyk, Witkor Kushnarov., Tytuł czasopisma:  Health Problems of Civilization, 2018, 12, 3, p. 204-208.
 8. The influence of different ventilation patterns on treatment of patients with severe traumatic brain injury”, autor: Oleksandr V. Oliynyk, Bohdana O. Pereviznyk, Anna Ślifirczyk., Tytuł czasopisma: International Journal of Medicine and Medical Research, 2016, 2, 2, p. 22-25.

 

Strzemecka Joanna

Ukończenie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Akademii Medycznej w Lublinie w 2003 roku.
Studia doktoranckie na Akademii Medycznej w Lublinie zakończone obroną pracy doktorskiej w 2008 roku.
Uzyskanie tytułu specjalisty chorób wewnętrznych w 2010 roku.

Od 2005 roku asystent w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.
W 2007 roku rozpoczęcie pracy (nadal) w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Promotor i recenzent prac na Wydziale Nauk o Zdrowiu ABNS w Białej Podlaskiej. Wielokrotnie nagradzana przez  Rektora PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ponadto stypendystka za zajęcie I miejsca w grupie pozostałych nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Zdrowiu PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w rankingu najlepszych publikacji za rok kalendarzowy 2019 r. Laureatka II miejsca w konkursie na pracę naukową (współautorka pracy) organizowanym przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej w 2019 roku.

Redaktor tematyczny czasopisma „Health Problems of Civilization”.

Paszkiewicz Justyna

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki o zdrowiu; Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, 16/11/2017, Zagrożenie stanu zdrowia nosicielstwem gronkowca złocistego wśród pielęgniarek i położnych.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze zdrowia. Zainteresowania badawcze można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: immunologia, poszczepienna odpowiedź immunologiczna, choroby zakaźne.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjacie oraz magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo, Interna i pielęgniarstwo internistyczne.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Kierownik projektu: Nosicielstwo gronkowca metycylinoopornego (MRSA) wśród pielęgniarek i położnych pracujących w zakładach opieki zdrowotnej; Fundusz Grantów na Badania Własne / PSW Biała Podlaska
 2. Wykonawca projektu: Seroepidemiologiczne badania w kierunku wybranych zoonoz i patogentów wywołujących choroby odkleszczowe u rolników i myśliwych powiatu bialskiego; Fundusz Grantów na Badania Własne
 3. Wykonawca projektu: Ocena statusu serologicznego kobiet w wieku rozrodczym w odniesieniu do zakażeń mogących prowadzić do zakażenia płodu na podstawie badania przeciwciał przeciwko wirusowi różyczki i cytomegalii; Fundusz Grantów na Badania Własne
 4. Wykonawca projektu: Znaczenie krążących kompleksów immunologicznych w aspekcie odpowiedzi immunologicznej na zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi i diagnostyce boreliozy. Fundusz Grantów na Badania Własne
 5. Wykonawca projektu: Identyfikacja pełnoobjawowych i bezobjawowych zakażeń Borrelia burgdorferi na terenach endemicznych boreliozy w Polsce wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego – zadanie badawcze nr 2 w ramach projektu „Diagnostyczne i epidemiologiczne badania zagrożeń gruźlicą i boreliozą w rejonie Biała Podlaska jako podstawa do działań profilaktycznych i terapeutycznych”; Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (współfinansowanie)
 6. Kierownik projektu: Poziom przeciwciał anty-HBs wśród studentów kierunków medycznych Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej”. Fundusz Grantów na Badania Własne.

 Osiągnięcia publikacyjne

 1. „Seroprevalence of Toxoplasma gondii, varicella zoster virus and human parvovirus B19 among women in the Biała Podlaska district of Eastern Poland”, autor: Rodak Małgorzata, Paszkiewicz Justyna, Laskowski Karol, Plewik Dorota, Chwedczuk Marta. Medical Science Pulse, 2019, Vol. 13, no. 4, p. 17—22
 2. „Tick exposure and prevalence of Borrelia Burgdorferi antibodies among hunters and other individuals exposed to vector ticks in eastern Poland”,autor: Pańczuk Anna, Tokarska-Rodak Małgorzata, Plewik Dorota, Paszkiewicz Justyna, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2019, Vol. 70, no 2, p. 161–168
 3. “Seroprevalence of Rubella and Cytomegalia in Young Women from Biała Podlaska District”, Plewik Dorota, Tokarska-Rodak Małgorzata, Paszkiewicz Justyna, Szepeluk Adam, Polish Journal of Microbiology 2017, Vol. 66, No. 4, p. 543—545
 4. “Serological research towards Lyme Borreliosis in hunters and forestry workers in selected areas of Poland and Ukraine, Rodak Małgorzata, Shkilna Mariia, Plewik Dorota, Pańczuk Anna, Korda Mykhailo, Klishch Ivan, Paszkiewicz Justyna, Andreychyn Mykhailo.Health Problems of Civilization 2017, Vol. 11, Issue 4, p. 287—292.

 

Oliynyk Oleksandr

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: farmakologia, specjalność: farmakologia; Kijowski Panstwowy Instytut Farmakoljgji i toksykologii, 16/06/1988, Cechy funkcjonalne i biochemiczne ostrego uszkodzenia wątroby przez cyklofosfamid i jego korygowanie przeciwutleniaczami.

Habilitacja: Dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: Kliniczna farmakologia; Kijowski Panstwowy Instytut Farmakoljgji i toksykologii, 5/06/2006, Charakterystyka porównawcza leków rozszerzających oskrzela u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze intensywnej terapii. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: intensywna terapia stanów niedotlenienia, intensywna terapia zespołu ostrej niewydolności oddechowej, intensywna terapia COVID-19.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjacie oraz magisterskie) na kierunku ratownictwo medyczne.

Projekty dydaktyczno-badawcze

Badanie kliniczne kliniki anestezjologii i intensywnej terapii kijowskiego narodowościowego medycznego uniwersytetu „optymizacja metod wspomagania oddychania u pacjentów z ciężkimi postaciami niewydolności oddechowej, w tym z zespołem ostrej niewydolności oddechowej” zarejestrowane w rejestrze badań klinicznych państwowego centrum ekspertów ministerstwa zdrowia Ukrainy (numer rejestracji 0112u001413).

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Członek rady redakcyjnej czasopisma medycznego «Achievements of Experimental and Clinical Medicine», Tarnopolskiego Narodowościowego Uniwersytetu medycznego.

 Osiągnięcia publikacyjne

 1. „Anestezjologia i intensywna terapia”, Autor: Glumczer F., Oliynyk O. Wydawnictwo KNMU, 2020, ISBN: 978-617-505-028-6, ss. 310.
 2. Comparative analysis of the effect of various types of combined anaesthesia on the central hemodynamics in laparoscopic cholecystectomy, Autor Oliynyk O. Post N Med 2019;
  XXXII(2): 58-62.
 3. Invasive Lung Ventilation in the Patients with Sepsis and Mild Acute Respiratory Distress Syndrome Aggravates Sepsis. Autor Oliynyk O.V. International Journal of Science and Research. 2019. 8 (12). 1617-24.
 4. Burnout in the anesthesiologists of Western Ukraine and its possible causative factors. Autor Oliynyk O.V. Slifirczyk A. / Health Problems Civilization. 2019;
 5. Meropenem resistance in intensive care units in Ukraine. Autor Oliynyk O. Slifirczyk A. Health Probl. Civil.- 2018. – 2.
 6. The effectiveness of corticosteroids usage in complex therapy for severe sepsis and acute respiratory distress syndrome. Autor Oliynyk O., Slifirczyk A. / Advances in clinical and experimental medicine.-2016 Vol.25, -6, 1223-1227.

 

Niźnikowska Ewelina

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej, specjalność: wychowanie fizyczne; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, 14/10/2008, Kondycyjno-koordynacyjne uwarunkowania nauczania podstawowych ćwiczeń akrobatycznych na wszechstronnym etapie szkolenia

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na tematyce związanej ze stylem życia różnych grup społecznych i zawodowych. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: aktywności fizycznej różnych grup społecznych i zawodowych, współzależności między stylem życia a zdrowiem oraz promowaniem zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe na kierunku turystyka i rekreacja, fitness, wellness, techniki relaksacyjne, sport i rekreacja w profilaktyce zdrowia.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Kierownik projektu dydaktycznego pt. „Turystyka międzynarodowa – nowa specjalność w języku angielskim”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, realizowany w okresie 01.02.2017 – 30.09.2020,
 2. Wykonawca w projekcie badawczym pt. „EUPASMOS PLUS – system monitorowania aktywności fizycznej i sportu plus” kierowany przez Portugalski Instytut Sportu i Młodzieży realizowanym w okresie 1.01.2019 – 31.03.2021,
 3. Wykonawca w projekcie badawczym pt. „Aktywność fizyczna i rekreacyjna oraz sposób odżywiania młodzieży z państw wyszehradzkich. Projekt realizowany w ramach Grantów Standardowych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w okresie 1.02.2015-31.01.2016,
 4. Wykonawca w projekcie badawczym pt. „Styl życia różnych grup społecznych i zawodowych z uwzględnieniem parametrów somatycznych, aktywności fizycznej, sposobu żywienia, troski o sylwetkę i samooceny jakości życia”. Projekt realizowany w ramach działalności statutowej w 2018 roku,
 5. Wykonawca w projekcie badawczym pt. „Rozwój fizyczny, odżywianie i aktywność fizyczna różnych grup społecznych i zawodowych w Polsce i za granicą”. Projekt realizowany w ramach grantu na badania własne w 2013 roku.

 

Osiągnięcia publikacyjne

 1. “Resistance and rational actions as effective countermeasures in the struggle against Lyme disease”, autor: Marcin Weiner, Patrycja Teodorowicz, Ewelina Niźnikowska, Archives of Budo 2020, 16, 173-180
 2. “Factors influencing level of physical activity among female students from the Visegrad countries”, autor: Ewelina Niźnikowska, Józef Bergier, Barbara Bergier, Pongrac Acs, Jan Junger, Ferdinand Salonna, Health Problems of Civilization, 2019, 13(1), 19—29
 3. “Study and evaluation of physical activity of youth from the Visegrad countries in relation to the WHO recommendations”, autor: Ewelina Niźnikowska, Józef Bergier, Barbara Bergier, Michał Bergier, Pongrac Acs, Jan Junger, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2019, 70(2), 155-160
 4. “Differences in physical activity and nutrition – and silhouette-related behaviours in male and female students in selected European countries”, autor: Barbara Bergier, Józef Bergier, Ewelina Niźnikowska, Jan Junger, Ferdinand Salonna, Pongrac Acs, Karel Frömel, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2018, 25(1), 176-181
 5. “Level of and Factors Determining Physical Activity in Students in Ukraine and the Visegrad Countries”, autor: Józef Bergier, Anatolii Tsos, Daria Popovych, Barbara Bergier, Ewelina Niźnikowska, Pongrac Acs, Jan Junger, Ferdinand Salonna, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15(8), 1738
 6. “Diversity of factors determining physical activity in youth in Visegrad countries”, autor: Ewelina Niźnikowska, Józef Bergier, Barbara Bergier, Pongrac Acs, Jan Junger, Ferdinand Salonna, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2017, 9, No. 4, p. 125-134
 7. “Differences in Physical Activity, Nutritional Behaviours and Body Silhouette Concern among Boys and Girls from Selected European Countries”, autor: Józef Bergier, Ewelina Niźnikowska, Barbara Bergier, Pongrac Acs, Ferdinand Salonna, Jan Junger, Human Movement, 2017, 18(1), 19-28.
 8. „Koła naukowe – szkołą twórczego działania : edycja czwarta”, autor: Ewelina Niźnikowska, Joanna Baj-Korpak, Biała Podlaska, Wydawnictwo PSW JPII, 2016, 288

 

Kubińska Zofia

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki o kulturze fizycznej, AWF Warszawa, Struktura koordynacji ruchowej kobiet w zależności od grupy wieku.


Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą: promocji zdrowia, fizjoprofilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowia duchowego i prokreacyjnego, rodzicielstwa-(ojcostwo), osób starszych, aktywności fizycznej osób chorych na cukrzycę, zachowań zdrowotnych, potrzeb zdrowotnych.


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjacie), zdrowie publiczne, fizjoprofilaktyka kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, dydaktyka fizjoterapii, promocja zdrowia osób starszych, metodologia badań naukowych, kinezygerontoprofilaktyka, propedeutyka kultury fizycznej.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Realizacja projektu badawczego pt. „Struktura sprawności fizycznej i metody jej oceny”. Problem Węzłowy 10,7 – „Optymalizacja systemu kultury fizycznej jako podstawy kształcenia zdrowia i sprawności fizycznej”, pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Pilicza – AWF Warszawa. Praca zakończona rozprawą doktorską.
 2. Realizacja projektu pt. „Społeczne uwarunkowania udziału w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych z terenów wschodniej Polski”. Problem badawczy realizowany przez Instytut Turystyki i Rekreacji, Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, finansowany przez PFRON.

 

Staż w zagranicznym ośrodku naukowym

Narodowy Białoruski Uniwersytet Kultury Fizycznej w Mińsku – wygłoszono wykłady na temat: 1.Здоровье с многомерной точки зрения, 2.Образ жизни важнейшим  фактором, влияющим на здоровье, 3.Отношение к здоровью, 4 Здравоохранение в семье.

Osiągnięcia publikacyjne

 1. Koordynator edukacji zdrowotnej w szkole w opinii nauczycieli wychowania fizycznego Zofia Kubińska, 2013 r. Seria „Monografie i Rozprawy” Nr 1, Wydawnictwo Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s.134, ISBN: 978-83-61044-98-7, 20 pkt MNiSW
 2. Usage of leisure time by disabled males and females from the Lublin Region. Zofia Kubińska, Barbara Bergier, Józef Bergier, 2013Annals of Agric cultural and Environmental Medicine Vol 20, No 2, 341-345. Impact factor -3,060 , pkt. MNISW-25
 3. Modelowe ujęcie potrzeb zdrowotnych realizowanych przez aktywność fizyczną w całożyciowej edukacji zdrowotnej, Kubińska Zofia, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2017, nr 3 (98), 128—134, p-ISSN: 1507-6563
 4. Preventive Physical Therapy as a Health Need and Service. Theoretical Background. Kubińska Zofia, Zaworski Kamil, Fizjoterapia Polska 2018; 2: 58-68.
 5. Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych w świadomości i zachowaniach zdrowotnych studentów kierunków medycznych PSW w Białej Podlaskiej, Kubińska Zofia, Zaworski Kamil, Fizjoterapia Polska 2019; 2: 130-140.
 6. Efekty zdrowotne aktywności fizycznej osób starszych, Kubińska Zofia, Pańczuk Anna, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2019, nr 3 (106), 51—61, p-ISSN: 1507-6563
 7. Physical activity in primary and secondary physioprophylaxis. Kubińska Zofia, Zaworski Kamil, Mysula Igor, Pocztarska-Głos Agata. Health Problems of Civilization 2020; 14(1): 34-42
 8. Aksjologiczne wsparcie kompetencji zawodowych promotora zdrowia przez nauczanie Jana Pawła II na temat istoty zdrowia duchowego człowieka, Kubińska Zofia, Konowaluk-Nikitin Helena, Pańczuk Anna, Kubińska Joanna, Rozprawy Społeczne 2020, T. 14, nr 2, s. 128—137, p-ISSN: 2081-6081 e-ISSN: 2657-9332

 

Karczewski Jan

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki przyrodnicze, dyscyplina biologia medyczna. Akademia Medyczna w Białymstoku 1981r, „Wpływ diety i wanadu na poziom magnezu w niektórych narządach i surowicy krwi szczura”,

Habilitacja: Dziedzina: nauki  medyczne, dyscyplina: biologia medyczna, specjalność higiena i ekologia Akademia Medyczna w Białymstoku 1996r, „Próba oceny środowiska człowieka w oparciu o zawartość magnezu w wybranych materiałach biologicznych”

Tytuł  Profesora nauk medycznych, 2002r, Specjalizacje: Zdrowie publiczne, medycyna środowiskowa. W latach 1996 – 2016 Konsultant Wojewódzki ds. Epidemiologii dla woj. Podlaskiego.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na zagadnieniach: Epidemiologia zagrożeń środowiskowych, biopierwiastki a zdrowie, biopierwiastki ze szczególnym uwzględnieniem magnezu jako biomarkera z wykorzystaniem analizy chemicznej włosów, epidemiologia Legionellozy.


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium  magisterskie na kierunku zdrowie publiczne. Promotorstwo 7 doktoratów nauczycieli akademickich PSW.


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr
:

Liczba wypromowanych doktorów – 22

Liczba recenzji prac doktorskich – 41

Liczba recenzji prac habilitacyjnych – 5

Członek komisji habilitacyjnej – 4

Recenzent w postępowaniu o uzyskanie tytułu profesora – 3

Superrecenzent w postępowaniu o uzyskanie tytułu profesora – 1


Projekty dydaktyczno-badawcze

tematy prowadzonych rozpraw doktorskich były jednocześnie projektami badawczymi

Projekt/grant: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy w oparciu o analizę chemiczną włosa Fundusz Grantów na Badania Własne / PSW Biała Podlaska


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Zespół z udziałem pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – badania nad epidemiologią legionelozy


Osiągnięcia publikacyjne

Łącznie 448, w tym prace oryginalne 283 /z afiliacją PSW – 10/

 

Pańczuk Anna

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: medycyna; Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, 25/09/2012; Analiza danych epidemiologicznych, serologicznych i klinicznych w aspekcie zagrożenia boreliozą jako podstawa do realizacji programu profilaktyki.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się głównie w zakresie chorób odkleszczowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z boreliozą z Lyme. Dodatkowe zainteresowania badawcze obejmują problemy osób z niepełnosprawnością oraz zachowania zdrowotne ze szczególnym ukierunkowaniem na aktywność fizyczną.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Biologia medyczna, Biologia medyczna z podstawami genetyki, Fizjologia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Podstawy zdrowia środowiskowego.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Kierownik i wykonawca projektu badawczego pt. „Obecność patogenów chorobotwórczych w kleszczach z terenu wschodniej Polski”.
 2. Wykonawca projektu badawczego pt. „Analiza profilu wydzielania wybranych cytokin i chemokin u pacjentów leczonych z powodu boreliozy z Lyme”.
 3. Wykonawca projektu badawczego pt. „Analiza odpowiedzi immunologicznej na zakażenie Borrelia burgdorferi u pacjentów kwalifikowanych i leczonych z powodu boreliozy”. Projekt we współpracy z Katedrą i Kliniką Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 4. Wykonawca projektu badawczego pt. „Ocena częstości występowania krętków Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach z okolic Tarnopola (Ukraina)”. Projekt we współpracy z Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine.
 5. Wykonawca projektu badawczego pt. „Seroepidemiologiczne badania w kierunku wybranych zoonoz i patogenów wywołujących choroby odkleszczowe u rolników i myśliwych powiatu bialskiego”.
 6. Wykonawca projektu badawczego pt. „Zastosowanie immunofluorescencji w badaniu serologicznym surowic na obecność przeciwciał odpornościowych przeciwko Hantawirusom”. Projekt we współpracy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczowskiego, Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych.
 7. Wykonawca projektu badawczego pt. „Ocena poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu E (HEV) w surowicach zwierząt rezerwuarowych i osób z grup ryzyka wystąpienia WZW typu E”.
 8. Wykonawca projektu badawczego pt. „Występowanie przeciwciał przeciw Anaplasma phagocytophilum oraz Babesia microti wśród leśników z okolic Białej Podlaskiej”.
 9. Uczelniany opiekun praktyk pilotażowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Szkołach Zawodowych” (projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)


Osiągnięcia publikacyjne

 1. „Exposure to ticks and undertaking Lyme borreliosis prevention activities among students from Poland and Slovakia”, autorzy: Anna Pańczuk, Małgorzata Tokarska-Rodak, Wioletta Mikul’áková, Lucia Kendrová, Dagmar Magurová; Tytuł czasopisma: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2019, 26(2), p. 217-221.
 2. „Tick exposure and prevalence of Borrelia burgdorferi antibodies among hunters and other individuals exposed to vector ticks in eastern Poland”, autorzy: Anna Pańczuk, Małgorzata Tokarska-Rodak, Dorota Plewik, Justyna Paszkiewicz. Tytuł czasopisma: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2019, 70(2), p. 161-168.
 3. „The knowledge on Lyme Borreliosis and other tick-borne diseases among nursing students from Poland and Slovakia”, autorzy: Anna Pańczuk, Małgorzata Tokarska-Rodak, Wioletta Mikul’áková, Lucia Kendrová, Dagmar Magurová, Małgorzata Anna Wasilewska (2018). Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. I, p. 423-453.
 4. „The incidence of Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum and Babesia microti coinfections among foresters and farmers in eastern Poland”, autorzy: Anna Pańczuk, Małgorzata Tokarska-Rodak, Maria Kozioł-Montewka, Dorota Plewik. Tytuł czasopisma: Journal of Vector Borne Diseases, 2016, 53(4) p. 348-354.
 5. „Exposure to ticks and seroprevalence of Borrelia burgdorferi among a healthy young population living in the area of southern Podlasie, Poland”, autorzy: Anna Pańczuk, Maria Kozioł-Montewka, Małgorzata Tokarska-Rodak. Tytuł czasopisma: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2014, 21(3) p. 512-517.
 6. Analysis of selected serological parameters in patients with diagnosed Lyme borreliosis and in seropositive patients with no clinical symptoms”, autorzy: Małgorzata Tokarska-Rodak, Anna Pańczuk, Hanna Fota-Markowska, Katarzyna Matuska. Tytuł czasopisma: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, online first.
 7. Seroprevalence of Selected Zoonotic Agents among Hunters from Eastern Poland”, autorzy: Małgorzata Tokarska-Rodak, Marcin Weiner, Monika Szymańska-Czerwińska, Anna Pańczuk, Krzysztof Niemczuk, Jacek Sroka, Mirosław Różycki, Wojciech Iwaniak. Tytuł czasopisma: Polish Journal of Microbiology, 2018, 67(2), p. 233-236.
 8. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from the Ternopil region in Ukraine, autorzy: Marcin Weiner, Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Małgorzata Tokarska-Rodak, Dorota Plewik, Anna Pańczuk, Marta Siłuch, Jerzy Zagórski, Paweł Sobczak, Tomasz Chmielewski, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Mariia Shkilna, Mykhailo Korda, Ivan Klishch, Mykhailo Andreychyn, Mariana Pavliuk. Tytuł czasopisma: Journal of Veterinary Research, 2018, 62(3), p. 275-280.
 9. Epidemiological situation of Lyme borreliosis and diagnosis standards in Poland and Ukraine”, autory: Mykhailo Andreychyn, Anna Pańczuk, Mariia Shkilna, Małgorzata Tokarska-Rodak, Mykhaylo Korda, Maria Kozioł-Montewka, Ivan Klishch. Tytuł czasopisma: Health Problems of Civilization 2017, 11(3), p. 190-194.
 10. „Monoinfekcja Borrelia burgdorfei i współzakażenia Borrelia burgdorferi / Anaplasma phagocytophilum u pracowników leśnictwa i rolników”, autorzy: Małgorzata Tokarska-Rodak, Anna Pańczuk, Maria Kozioł-Montewka, Dorota Plewik, Adam Szepeluk. Tytuł czasopisma: Medycyna Pracy 2015, 66(5), s. 645-651.