Przejdź do treści
Strona główna » Baranowska Alicja

Baranowska Alicja

Baranowska Alicja (no photo)

dr inż. (ORCID: 0000-0003-0998-1944)

Wydział Nauk Technicznych

Przebieg kariery naukowej 

Doktorat: Dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia. Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, 09/05/2007, Zachwaszczenie i plonowanie ziemniaka odmiany Wiking w warunkach zróżnicowanej uprawy i pielęgnacji.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowe dotyczą bezpieczeństwa żywności, zagadnień związanych z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego w krajobrazie rolniczym, produkcji żywności metodami ekologicznymi. Praca naukowa skupia się w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, dotyczy produkcji roślinnej, koncentruje się nad wpływem metod agrotechnicznych, czynników meteorologicznych i środowiskowych na cechy jakościowe, wielkość plonu i opłacalność uprawy wybranych gatunków roślin. Zainteresowania badawcze dotyczą również problematyki scalania gruntów na terenach wiejskich.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Ekologia i ochrona przyrody, Agroekologia, Szczegółowa uprawa roślin, Uprawa roślin leczniczych i przyprawowych, Alternatywne rośliny warzywnicze i sadownicze, Rolnictwo ekologiczne, Ekofilozofia, Seminarium dyplomowe.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Projekt „PSW – Regionalna Akademia Aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 2. Projekt „Akademia Miłośników Wiedzy”03.01.00-00-U159/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 3. Projekt „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” MNiSW/2018/92/DIR/DID.
 4. Projekt ”Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 5. Plonowanie i cechy jakościowe maliny w warunkach stosowania bioregulatorów i herbicydów. Rok 2012/2013 – Grant Nr FG I 20. Fundusz Grantów na Badania Własne Pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 6. Plonowanie i cechy jakościowe maliny w warunkach stosowania bioregulatorów i herbicydów. Rok 2014 – Grant Nr FG II 9. Fundusz Grantów na Badania Własne Pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 7. Plonowanie i cechy jakościowe bulw ziemniaka jadalnego (Solanum Tuberosum)
  w warunkach stosowania biostymulatorów i herbicydów.
  Rok 2016 – Grant Nr FG IV 6. Fundusz Grantów na Badania Własne Pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych Stażach naukowo-dydaktycznych

 1. 23-25.05.2017. Staż szkoleniowy, w ramach programu ERAZMUS+ . Slovak University of Agriulture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Ford Resource. Słowacja.
 2. 04-27.04.2018. Staż szkoleniowy,w ramach programu ERAZMUS+ . Utenos Kolegija. Utena. Litwa.
 3. 04.-31.07.2018. Staż naukowy z zakresu produkcji roślinnej w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym.
 4. 05.-17.05.2019. Staż naukowo-dydaktyczny. Uman National University of Horticulture in Uman. Ukraina.

 Osiągnięcia publikacyjne

Dorobek naukowy obejmuje 134 prac naukowych oraz popularno-naukowych, w tym 10 prac IF (łączna wartość IF 8.291). Wartość punktów MNiSW – 1130 pkt. wybrane prace:

 1. Baranowska A., (2019) Influence of pluvio-thermal conditions, growth biostimulators and herbicide on dry matter content and starch in edible potato tubers. Applied Ecology and Environmental Research 17(2):1547-1557.
 2. Zuśka Z., Baranowska A., Skowera B., (2019) Atmospheric air pollution with tropospheric ozone on the example of selected rural villages of the Lubelskie Region.  J. Ecol. Eng.,  20(10):233-240.
 3. Baranowska A., Mystkowska I., Zarzecka K., Radwańska K., (2019) Impact of growth biostimulators and herbicide on the content of ascorbic acid in edible potato tubers (Solanum tuberosum). Applied Ecology and Environmental Research 17(2):2105-2118.
 4. Baranowska A., Mystkowska I. (2019) The effect of growth biostimulators and herbicide on the content of sugars in tubers of edible potato (Solanum tuberosum). Applied Ecology and Environmental Research 17(2):3457-3468.
 5. Baranowska A., Zarzecka K., Rudzki Z., (2019): The proces of land consolidation as the element of arranging rural space on the example of the Łubka and Zaliszcze villages. J. Ecol. Eng 20(1):9-15.
 6. Rogoźnicki D., Kondracki S., Baranowska A., (2018): Common Agricultural Policy as a Determinant of Transformation in Polish Agriculture. W: Proceedings of the 2018 International Scientific Conference „Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy”, Warsaw, 7-8 June 2018, No 1/ed. Jarosław Gołębiewski. Faculty of Economic Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW: 168-174. 26.
 7. Baranowska A., Radwańska k., Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., (2015): Właściwości prozdrowotne owoców maliny właściwej (Rubus idaeus), Problemy Higieny i Epidemiologii, T. 96( 2): 406-409.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 08

Email: a.baranowska@dyd.akademiabialska.pl