Przejdź do treści
Strona główna » Andrzejuk Wojciech

Andrzejuk Wojciech

 • admin 
Andrzejuk Wojciech (no photo)

mgr inż. (ORCID: 0000-0002-0687-4812)

Zakład Budownictwa

Przebieg kariery naukowej
Magisterium: Dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budownictwo, specjalność: geotechnika; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 2011, Monitoring remontowanej śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim.
Magisterium: Dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budownictwo, specjalność: inżynieria komunikacyjna; Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, 2013, Wprowadzanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i jego zastosowanie do drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki – Jakubów”.
Przewód Doktorski:
Dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budownictwo; Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, otwarcie przewodu doktorskiego: 06/06/2018, Kształtowanie adhezji pomiędzy asfaltem i kruszywem w funkcji trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zainteresowania badawcze
Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem technologii materiałów i nawierzchni drogowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, technologii betonu oraz nowych materiałów budowlanych.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Realizacja grantu na badania własne w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pt. „Analiza możliwości zastosowania recyklingowych kruszyw pochodzących z rozdrobnienia odpadowych materiałów ceramicznych do mieszanek mineralno-asfaltowych służących do budowy nawierzchni dróg” finansowanego ze środków PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, okres realizacji: czerwiec 2016 – marzec 2018
 2. Wykonawca i realizator projektu badawczego Inkubator Innowacyjności + pt. „Analiza możliwości zastosowania recyklingowych kruszyw pochodzących z rozdrobnienia odpadowych materiałów ceramicznych do mieszanek mineralno-asfaltowych służących do budowy nawierzchni dróg” finansowanego ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników B + R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), okres realizacji: czerwiec 2017 – czerwiec 2018,
 3. Realizacja grantu na badania własne w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pt. „Użycie rozdrobnionych, wyeksploatowanych bocznych szyb samochodowych jako kruszywa do betonów cementowych” finansowanego ze środków PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, okres realizacji: październik 2018 – maj 2019,
 4. Wykonawca w projekcie LIDER pt. „Zastosowanie funkcjonalnych struktur zeolitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spieniania asfaltu”, Nr LIDER/5/0013/L-9/17/NCBR/2018,
 5. Realizacja projektu badawczego w ramach funduszu rozwoju nauki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pt. „Modyfikacja właściwości zapraw wapienno-cementowych nano i mikropęcherzykami wypełnionymi zamkniętym gazem”, okres realizacji: marzec 2020 – obecnie.

Osiągnięcia publikacyjne

 1. Andrzejuk, D. Barnat-Hunek, R. Siddique, B. Zegardło, G. Łagód: “Application of Recycled Ceramic Aggregates for the Production of Mineral-Asphalt Mixtures”. Materials, 2018, 11, 658
 2. Andrzejuk, D. Barnat-Hunek, S. Fic, J. Styczeń: Wettability and Surface Free Energy of Mineral-Asphalt Mixtures with Dolomite and Recycled Aggregate”. IOP Material Science and Engineering
 3. Barnat-Hunek, J. Góra, W. Andrzejuk, G. Łagód: “The Microstructure-Mechanical Properties of Hybrid Fibres-Reinforced Self-Compacting Lightweight Concrete with Perlite Aggregate”, Materials 1093 (11) 2018
 4. Szeląg, B. Zegardło, W. Andrzejuk„The Use of Fragmented, Worn-Out Car Side Windows as an Aggregate for Cementitious Composites”; Materials 1467 (12) 2019
 5. Andrzejuk, D. Barnat-Hunek, J. Góra – „Physical Properties of Mineral and Recycled Aggregates Used to Mineral-Asphalt Mixtures”, Materials 3437 (12) 2019
 6. Andrzejuk, A. Szewczak, S. Fic, G. Łagód – „Wettability of Asphalt Concrete with Natural and Recycled Aggregates from Sanitary Ceramics”, Materials 3799 (13) 2020

 

Contact

Phone: +48 83 345 62 98

Email: w.andrzejuk@dyd.akademiabialska.pl

Website: https://aa.aa.pl/