Przejdź do treści
Strona główna » Bergier Barbara

Bergier Barbara

Bergier Barbara (no photo)

dr hab. prof. uczelni (ORCID: 0000-0002-9268-4942)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu; dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, 08.01.1991r.Struktura sprawności fizycznej wybranych grup wieku mężczyzn.
Habilitacja: Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu; dyscypliny: nauki o kulturze fizycznej i nauki o zdrowiu. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, 19.04.2016r. Środowiskowe i pedagogiczne aspekty aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej różnych grup społecznych.

Zainteresowania badawcze
Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze nauk o zdrowiu  i kulturze fizycznej,  ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej i rekreacyjnej, sposobów odżywiania, stylu i jakości życia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i starszych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Wykłady z metodologii pracy naukowej, wykład monograficzny, seminarium magisterskie oraz żeglarstwo jachtowe na obozach letnich – kierunek Turystyka i Rekreacja.

Projekty dydaktyczno-badawcze
1. Udział w pracach projektu badawczego pt. „Struktura sprawności fizycznej i metody jej oceny”. Problem Węzłowy 10,7 – „Optymalizacja systemu kultury fizycznej jako podstawy kształcenia zdrowia i sprawności fizycznej”, pod kierunkiem prof. dra hab.Stefana Pilicza – AWF Warszawa. Praca zakończona rozprawą doktorską.
2. Realizacja projektu pt. „Kształtowanie umiejętności ruchowych oraz ich wykorzystanie w działaniach prosomatycznych i prozdrowotnych młodzieży szkolnej”. Badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt nr DS. 104.
3. Realizacja projektu „Społeczne uwarunkowania udziału w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych z terenów wschodniej Polski”. Problem badawczy realizowany przez Instytut Turystyki i Rekreacji, Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, finansowany przez PFRON.
4. Realizacja projektu pt. „Aktywność fizyczna, rozwój fizyczny i nawyki żywieniowe różnych grup społecznych i zawodowych w Polsce i za granicą”. Grant badawczy realizowany w ramach Badań Własnych Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.
5. Realizacja projektu międzynarodowego V4 (wyszehradzki) pt. „Aktywność fizyczna i rekreacyjna oraz sposób odżywiania młodzieży szkolnej i studenckiej z Polski, Czech, Słowacji i Węgier”.
6. Realizacja projektu badawczego pt. „Styl i jakość życia a wybrane aspekty stanu fizycznego kobiet aktywnych zawodowo w wieku od 50 do 64 lat”. Projekt realizowany w ramach Funduszu Grantów na Badania Własne w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej.

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Tytuł projektu – European Physical Activity and Sports Monitoring System Plus.
Numer referencyjny projektu 603328-EPP-12018-1-PT-SPO-SCP. Cel projektu – opracowanie zintegrowanego, dla całej Unii Europejskiej, systemu monitorowania aktywności fizycznej, udziału w sporcie oraz powszechności zachowań sedentarnych, w celu zwiększenia aktywności fizycznej i udziału w sporcie oraz wyrównania dostępności w tym zakresie dla wszystkich grup społecznych.
Projekt EUPASMOS, realizowany jest przez partnerskie organizacje 18 krajów europejskich.

 Osiągnięcia publikacyjne

  1. “Environmental determinants of participation in tourism and recreation of people with varying degrees of disability”, autor: Barbara Bergier, Józef Bergier, Zofia Kubińska. Tytuł czasopisma: Journal of Toxicology and Environmental Health, 2010, Part A, 73 (17), 1134-1140
  2. Various aspects of physical activity among Lithuanian adolescents”, autor: Barbara Bergier, Józef Bergier, Andrzej Wojtyła, Tytuł czasopisma:  Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012, 19 (4), 775-779.
  3. „Level and determinants of physical activity among school adolescents in Poland”, autor: Barbara Bergier, Józef Bergier, Piotr Paprzycki, Tytuł czasopisma:  Annals of Agricultural and Environmental Medicine,2014, 21 (1), 75-78.
  4. „Factors determining physical activity of Ukrainian students”, autor: Barbara Bergier, Anatolii Tsos, Józef Bergier, Tytuł czasopisma:  Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2014, 21 (3), 613-616.
  5. Differences in physical activity and nutrition – and silhouette-related behaviours in male and female students in selected European countries, autor: Barbara Bergier, Józef Bergier, Ewelina, Anna Niźnikowska, Jan Junger, Ferdinand Salonna, Pongrác Ács, Karel Frömel, Tytuł czasopisma: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2018, Vol. 25, no 1, s. 176 – 181p-ISSN: 1232-1966.
  6. „Cross-cultural adaptation and validation of the Global Physical Activity Questionnaire among healthy Hungarian adults, autor: Pongrác Ács, József Betlehem, András Oláh, Barbara Bergier, Kata Morvay-Say, Aleksandra Makai, Viktória Prémusz. Tytuł czasopisma: BMC Public Health 2020, Vol. 20, suppl. 1, article number 1056 p-ISSN: Tytuł tomu: Level and Determinants of Physical Activity in the V4 Countries – Part 1.

 

Contact

Phone: +48 83 344 69 15

Email: b.bergier@dyd.akademiabialska.pl