Przejdź do treści
Strona główna » Cyburt Agnieszka

Cyburt Agnieszka

Cyburt Agnieszka (no photo)

dr (ORCID: 0000-0002-7084-6066)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia, specjalność: ekonomia sektora publicznego; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, 17/12/2013, Aktywność samorządów w absorpcji funduszy Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół obszaru finansów publicznych, a szczególnie na kwestiach  związanych z finansami jednostek samorządu terytorialnego. Prace badawcze oraz publikacje naukowe można sklasyfikować w kilku następujących zakresach tematycznych: stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego a poziom kapitału lokalnego, równowaga finansowa jednostek samorządu terytorialnego w kontekście paradygmatu zrównoważonych finansów, zadłużenie i płynność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, potencjał inwestycyjny i wykorzystanie źródeł finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, audyt i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjat) na kierunku finanse i rachunkowość, finanse publiczne, finanse samorządowe, audyt w administracji publicznej, marketing terytorialny, audyt finansowy sektora publicznego (studia podyplomowe), kontrola zarządcza i audyt w jednostkach publicznych (studia podyplomowe).

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Kierownik projektu pt. „Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego” finansowanego z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego PSW im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej w 2017r.
 2. Wykonawca w projekcie pt. „Rola samorządów w programowaniu rozwoju i zarządzaniu jednostką terytorialną” finansowanego z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego PSW im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej w 2017r.,
 3. Wykonawca projektu pt. „Płynność finansowa i zadłużenie peryferyjnie zlokalizowanych JST w zmiennych warunkach otoczenia” finansowanego z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego PSW im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej w 2017r.,
 4. Kierownik projektu pt. Finansowanie podmiotów gospodarczych, organizacji i samorządów terytorialnych” finansowanego z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w PSW im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej w 2018r.,
 5. Kierownik projektu pt. „Wpływ kapitału lokalnego na stabilność finansową samorządów „liliputów” makroregionu Polski Wschodniej” finansowanego z Funduszu Rozwoju Nauki PSW im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej na rok 2020
 6. Koordynator projektu edukacji ekonomicznej pt. „Liga Młodych Przedsiębiorców” wspófinansowanego przez NBP i realizowanego w okresie 02.10.2017–01.06.2018,
 7. Koordynator projektu edukacji ekonomicznej pt. „Liga Młodych Przedsiębiorców, II edycja” wspófinansowanego przez NBP i realizowanego w okresie 15.10.2018-31.05.2019,
 8. Wykonawca projektu edukacji ekonomicznej pt. „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski i realizowanego w okresie 01.2020 – 12.2020,
 9. Wykonawca projektu pt. „Mistrzowie dydaktyki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER (umowa nr MNiSW/2018/246/DIR/KH), realizowanego w okresie 02.11.2018 –31.12.2020.

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

 1. Wykonawca projektu pt. „EU Project Management”, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki w Łucku, Ukraina finansowanego w ramach programu Erasmus+ KA, Jean Monnet Academic Modules (grant Komisji Europejskiej 216-2796/001-001) i realizowanego w okresie 01.09.2016 r.-31.08.2019.


Osiągnięcia publikacyjne

 1. „The role of operating surplus in building the financial stability and investment potential of local government units”, autor: Agnieszka Cyburt, Agnieszka Gałecka, Tytuł czasopisma: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, s. 17-32.
 2. „Financial liquidity management in local government units of the Eastern Poland macroregion”, autor: Agnieszka Gałecka,  Agnieszka Cyburt, Tytuł czasopisma: Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, s. 136-144.
 3. „Index method in estimation of local government units’ financial liquidity on the example of communes in Lubelskie province”, autor: Agnieszka Cyburt, Agnieszka Gałecka, Tytuł czasopisma: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, s. 33-41.
 4. Debt level in the assessment of the financial situation of local government units of the Lubelskie Voivodeship”, autor: Agnieszka Gałecka, Agnieszka Cyburt, Tytuł całości: Stan i perspektywy rozwoju sektora finansów publicznych, red. nauk. Iwona Kowalska, Anna Wasilewska, p-ISBN: 978-83-7583-908-1, Wydawnictwo SGGW, 2019, s. 33-42.
 5. „The Concept of Sustainable Finance and the Issue of Financial Stability in Local Government Units”, autor: Agnieszka Cyburt, Agnieszka Gałecka, Tytuł całości: Management of Information in the Age of Digital Transformation : the Private and Public Sector,  sc. ed. Jolanta Brodowska-Szeczuk, Edyta Bombiak, p-ISBN: 978-83-7051-976-6, Adres wydawniczy: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2019, s. 159-170.
 6. „The level of operating surplus in the assessment of financial condition of local government units in the Lubelskie province”, autor: Agnieszka Cyburt, Agnieszka Gałecka, Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, s. 42-47.
 7. „The support for the investment expenditure from the EU structural policy on the basis of communes in Lubelskie Voivodeship”, autor: Agnieszka Cyburt, Tytuł czasopisma: Olsztyn Economic Journal, 2018, s. 69-82.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00 w. 254

Email: a.cyburt@dyd.akademiabialska.pl