Przejdź do treści
Strona główna » Karczewski Jan

Karczewski Jan

Karczewski Jan (no photo)

prof. dr hab. n. med. (ORCID: 0000-0002-7676-6761)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki przyrodnicze, dyscyplina biologia medyczna. Akademia Medyczna w Białymstoku 1981r, „Wpływ diety i wanadu na poziom magnezu w niektórych narządach i surowicy krwi szczura”,

Habilitacja: Dziedzina: nauki  medyczne, dyscyplina: biologia medyczna, specjalność higiena i ekologia Akademia Medyczna w Białymstoku 1996r, „Próba oceny środowiska człowieka w oparciu o zawartość magnezu w wybranych materiałach biologicznych”

Tytuł  Profesora nauk medycznych, 2002r, Specjalizacje: Zdrowie publiczne, medycyna środowiskowa. W latach 1996 – 2016 Konsultant Wojewódzki ds. Epidemiologii dla woj. Podlaskiego.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na zagadnieniach: Epidemiologia zagrożeń środowiskowych, biopierwiastki a zdrowie, biopierwiastki ze szczególnym uwzględnieniem magnezu jako biomarkera z wykorzystaniem analizy chemicznej włosów, epidemiologia Legionellozy.


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium  magisterskie na kierunku zdrowie publiczne. Promotorstwo 7 doktoratów nauczycieli akademickich PSW.


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr
:

Liczba wypromowanych doktorów – 22

Liczba recenzji prac doktorskich – 41

Liczba recenzji prac habilitacyjnych – 5

Członek komisji habilitacyjnej – 4

Recenzent w postępowaniu o uzyskanie tytułu profesora – 3

Superrecenzent w postępowaniu o uzyskanie tytułu profesora – 1


Projekty dydaktyczno-badawcze

tematy prowadzonych rozpraw doktorskich były jednocześnie projektami badawczymi

Projekt/grant: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy w oparciu o analizę chemiczną włosa Fundusz Grantów na Badania Własne / PSW Biała Podlaska


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Zespół z udziałem pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – badania nad epidemiologią legionelozy


Osiągnięcia publikacyjne

Łącznie 448, w tym prace oryginalne 283 /z afiliacją PSW – 10/

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 18

Email: j.karczewski@dyd.akademiabialska.pl