Przejdź do treści
Strona główna » Klimek Marcin

Klimek Marcin

Klimek Marcin (no photo)

dr inż. (ORCID: 0000-0002-5912-197X)

Wydział Nauk Technicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: automatyka i robotyka, specjalność: inżynieria produkcji, AGH w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 26/11/2010, Predyktywno-reaktywne harmonogramowanie produkcji z ograniczoną dostępnością zasobów

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze finansowej optymalizacji projektu rozliczanego etapowo. Głównym celem naukowym moich prac jest opracowanie nowych modeli i algorytmów dla problemu harmonogramowania projektu ze zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi. W pracach badawczych analizowane jest także podejście proaktywno-reaktywne dla zagadnienia harmonogramowania prac w warunkach niepewności z uwzględnieniem kryteriów finansowych. Planowane jest podjęcie tematyki zastosowania sieci neuronowych w ekonomii.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (inżynierskie) na kierunku informatyka, Algorytmy i struktury danych, Inżynieria baz danych.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Wykonawca w grancie N519 645940, Dokładne i przybliżone modele matematyczne i algorytmy podejmowania decyzji taktycznych i operacyjnych w sieciach dostaw produktów wysokiej technologii wytwarzanych na zamówienie, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011-2014.
 2. Wykonawca w grancie N 519 034 32/4143, Nowe modele matematyczne, techniki komputerowe i algorytmy podejmowania decyzji w zarządzaniu łańcuchami dostaw, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2007-2010.
 3. Wykonawca w grancie 3 T11F 010 28, Problemy obliczeniowe przy optymalizacji rozdziału zasobów i harmonogramowaniu zadań w łańcuchach dostaw produktów wysokiej technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2005-2008.

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

 • Członek zespołu AGH realizującego granty NCN, KBN.


Osiągnięcia publikacyjne

 1. Harmonogramowanie projektu rozliczanego etapowo”, autor: Marcin Klimek, Piotr Łebkowski, Kraków, Monografia, Wydawnictwa AGH, 2015. ISBN: 978-83-7464-823-3, ss.109.
 2. Techniques of generating schedules for the problem of financial optimization of multi-stage project”, autor: Marcin Klimek, Tytuł czasopisma: Applied Computer Science, 2019, Vol. 15, no. 1, p. 18-35.
 3. Problem przydziału pracowników do stanowisk pracy z losowością i rotacją alokacji”, autor: Marcin Klimek, Tytuł czasopisma: Gospodarka materiałowa i logistyka, 2019, Nr 9, s. 2-8.
 4. Insertion algorithms to solve the resource-constrained multi-stage project scheduling problem with discounted cash flow maximization”, autor: Marcin Klimek, Tytuł czasopisma: Management and Production Engineering Review, 2018, Vol. 9, Number 4, p. 106-116.
 5. Finansowa optymalizacja dla problemu harmonogramowania wieloetapowego projektu”, autor: Marcin Klimek, Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2017, z. 105, s. 137-152.
 6. Financial optimisation of the scheduling for the multi-stage project”, autor: Marcin Klimek, Piotr Łebkowski, Tytuł czasopisma: Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, 2017, Vol. 65, No. 6, p. 899-908.
 7. Heuristics for project scheduling with discounted cash flows optimization”, autor: Marcin Klimek, Piotr Łebkowski, Tytuł czasopisma: Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences 2015, Vol. 63, no. 3, p. 613-622.
 8. Robustness of schedules for project scheduling problem with cash flow optimization”, autor: Marcin Klimek, Piotr Łebkowski, Tytuł czasopisma: Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences 2013, Vol. 61, no. 4, p. 1005-1015.
 9. Resource allocation for robust project scheduling”, autor: Marcin Klimek, Piotr Łebkowski, Tytuł czasopisma: Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences 2011, Vol. 59, no. 1, p. 51-55.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00 w. 255

Email: m.klimek@dyd.akademiabialska.pl