Przejdź do treści
Strona główna » Kuś Agnieszka

Kuś Agnieszka

Kuś Agnieszka (no photo)

dr (ORCID: 0000-0002-6258-6823)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia, specjalności: ekonometria, ekonomia matematyczna, teoria gier; Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych, 10/03/2009, Modele i własności aukcji asymetrycznych.

Zainteresowania badawcze

Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii aukcji, zwłaszcza aukcji częstotliwości radiowych (spectrum auctions). Większość prac badawczych dotyczy analizy procedur aukcyjnych wykorzystywanych na świecie do sprzedaży koncesji na wykorzystywanie częstotliwości radiowych (obecnie częstotliwości dedykowanych dla 5G), modeli zachowań uczestników aukcji oraz potencjalnych związków miedzy procedurą alokacji a cenami płaconymi przez operatorów telefonii komórkowych. W kręgu zainteresowań są także zagadnienia związane z polityką regulacyjną oraz jej rolą w zwiększaniu konkurencji na aukcjach oraz na rynkach postaukcyjnych. Część publikacji dotyczy także  zastosowania metod statystycznych w analizach ekonomicznych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Matematyka, statystyka, ekonometria.

Osiągnięcia publikacyjne

  1. „Polish experience from first-ever spectrum auction”, autor: Agnieszka Kuś, Tytuł czasopisma: „Telecommunications Policy Vol. 44, issue 7, Elsevier, 2020, article number 101971.
  2. Simultaneous Multiple Round ascending bid auction as an effective method of spectrum allocation, autor: Agnieszka Kuś, Tytuł czasopisma Scientific Papers of the Silesian University of Technology. Organisation and Management, 2020, nr 149, 401-412.
  3. „Aukcja na rezerwację częstotliwości z pasma 800 i 2600 MHz i jej znaczenie dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce”, autor: Agnieszka Kuś, Tytuł czasopisma: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 2018, s. 137-147.
  4. Phases in the lifecycle of a company and the profitability of industrial companies”, autor: Agnieszka Kuś, Joanna Żurakowska-Sawa, Czasopismo: Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2017,  10, No. 4,p. 62-75.
  5. „Wykorzystanie modelu regresji wielorakiej do określenia czynników z obszaru płynności finansowej kształtujących efektywność w przedsiębiorstwach przemysłowych” autor: Agnieszka Kuś, Magdalena Pawlik, Tytuł czasopisma: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4, s. 99-111.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00 w. 265

Email: a.kus@dyd.akademiabialska.pl