Przejdź do treści
Strona główna » Mystkowska Iwona

Mystkowska Iwona

Mystkowska Iwona (no photo)

dr hab. prof. uczelni (ORCID: 0000-0002-8361-5806)

Wydział Nauk Technicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia, Wydział Rolniczy, Akademia Podlaska, (obecnie Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach); 04/10/2005, Skład chemiczny bulw ziemniaka jadalnego uprawianego w warunkach zróżnicowanej pielęgnacji.

Habilitacja: Dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo; Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 10/07/2019, Oddziaływanie biostymulatorów i herbicydów na wybrane elementy składu chemicznego bulw Solanum tuberosum L.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia związane z doskonaleniem technologii uprawy, oceną cech jakościowych oraz efektywnością ekonomiczną produkcji roślin rolniczych. Badania skupione w następujących obszarach tematycznych dotyczą: zachwaszczenia oraz stosowania herbicydów i biostymulatorów w uprawie ziemniaka na plonowanie, jakość i skład chemiczny bulw, oceny skuteczności insektycydów w zwalczaniu stonki ziemniaczanej, wpływu użyźniacza glebowego UGmax na plon i cechy jakościowe ziemniaka, oraz oceny ekonomicznej uprawy wybranych roślin rolniczych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Chemia, biochemia, chemia rolna, pożytki pszczele, ochrona własności intelektualnej na kierunku rolnictwo, oraz chemia na kierunku budownictwo.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Realizacja projektu pt. „Ocena skuteczności zwalczania stonki ziemniaczanej preparatem Calypso 480 SC” BAYER Crop Science, Polska. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy.
 2. Realizacja projektu pt. Ocena wartości odżywczej i konsumpcyjnej bulw ziemniaka” 214/04/S (temat badawczy własny-statutowy) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy.
 3. Wykonawca w projekcie pt. „Plonowanie i cechy jakościowe ziemniaka jadalnego (Solanum tuberosum ) w warunkach stosowania bioregulatorów i herbicydu” 2018 rok. Działalność statutowa na utrzymanie potencjału badawczego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa.
 4. Wykonawca w projekcie pt. Metale ciężkie i substancje antyżywieniowe w ziemniaku uprawianym wzdłuż szlaków komunikacyjnych” 2017 rok. Działalność statutowa na utrzymanie potencjału badawczego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa.
 5. Uczelniany opiekun praktyk pilotażowych. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (MNISW/2016/DIR/669/PWSZ.
 6. Koordynator merytoryczny ds. laboratoriów biologiczno-żywnościowych.„Regionalne Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH” – wspieranie innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa 1.3. Wsparcie innowacji 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POPW.01.03.00-06-009/12.
 7. Realizacja projektu „Akademia Miłośników wiedzy” – zadanie „Fascynujący świat chemii” projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa 2018-2019.


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o zwierzętach, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa współpraca od 2016 roku. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych – Polskie Towarzystwo Agronomiczne, członek

Osiągnięcia publikacyjne

 1. The polyphenol content in three edible potato cultivars depending on the biostimulants used”, autor: Mystkowska I., Zarzecka K., Gugała M., Sikorska A. Tytuł czasopisma: Agriculture 2020, 10(7): 269.
 2. „Total and true protein content in potato tubers depending on herbicides and biostimulants”, autor: Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Sikorska A. Tytuł czasopisma: Agronomy 2020, 10(8): 1106.
 3. „Reduction of glycoalkaloids in potato under the influence of biostimulators”. autor: Mystkowska I. Tytuł czasopisma: Applied Ecology Environmental Research 2019, 17(2): 3567-3574. ISSN 1785-0037.
 4. „Saccharide content in potato tubers treated with biostimulators, autor: Mystkowska I. Tytuł czasopisma: Applied Ecology Environmental Research 2019, 17(2): 2791-2797. ISSN 1589-1623 (Print), ISSN 1785-0037.
 5. „The content of iron and manganese in potato tubers treated with biostimulators and their nutritional value”, autor: Mystkowska I. Tytuł czasopisma: Applied Ecology Environmental Research, 2018, 16(5): 6633-6641.
 6. Content and uptake of selecled macroelements with the yield of potato tubers depending on herbicides and biostimulators”. Autor: Zarzecka K., Mystkowska I., Gugała M., Dołęga H. Tytuł czasopisma: Journal of Elementology 2019, 24(1): 165-179. ISSN 1644-2296. doi: 10.5601/jelem.2017.22.3.1519.
 7. „Content of the selected macro-elements in potato tubers (Solanum Tuberosum) treated with biostimulators”. Autor: Gugała M., Mystkowska I., Rogóż-Matyszczak A., Zarzecka K., Sikorska A. Tytuł czasopisma: Applied Ecology Environmental Research, 2019, 17(5): 11925-11933. ISSN 1589-1623 (Print).
 8. Content and uptake of selecled microelements with potato tuber yield treated with biostimulators”. Autor: Mystkowska I., Rogóż-Matyszczak A. Tytuł czasopisma: Journal of Ecological Engineering, 2019, 20(8): 65-70. doi: 10. 12911/229989993/110815.
 9. „Infestation of potato tubers by a Streptomyces scabies depending on application of herbicides and biostimulants” autor: Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Sikorska A. Tytuł czasopisma: Progress in Plant Protection, 2020, 60(3): 254-260. ISSN 1427-4337.
 10. „Biostymulatory jako czynnik wpływający na plon ziemniaka jadalnego”. [Biostimulators as a fector affecting the yield of edible potato], autor: Mystkowska I. Tytuł czasopisma: Acta Agrophsica, 2018, 25(3): 307-315.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00

Email: i.mystkowska@dyd.akademiabialska.pl