Przejdź do treści
Strona główna » Niźnikowska Ewelina

Niźnikowska Ewelina

Niźnikowska Ewelina (no photo)

dr (ORCID: 0000-0001-7029-3505)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej, specjalność: wychowanie fizyczne; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, 14/10/2008, Kondycyjno-koordynacyjne uwarunkowania nauczania podstawowych ćwiczeń akrobatycznych na wszechstronnym etapie szkolenia

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na tematyce związanej ze stylem życia różnych grup społecznych i zawodowych. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: aktywności fizycznej różnych grup społecznych i zawodowych, współzależności między stylem życia a zdrowiem oraz promowaniem zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe na kierunku turystyka i rekreacja, fitness, wellness, techniki relaksacyjne, sport i rekreacja w profilaktyce zdrowia.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Kierownik projektu dydaktycznego pt. „Turystyka międzynarodowa – nowa specjalność w języku angielskim”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, realizowany w okresie 01.02.2017 – 30.09.2020,
 2. Wykonawca w projekcie badawczym pt. „EUPASMOS PLUS – system monitorowania aktywności fizycznej i sportu plus” kierowany przez Portugalski Instytut Sportu i Młodzieży realizowanym w okresie 1.01.2019 – 31.03.2021,
 3. Wykonawca w projekcie badawczym pt. „Aktywność fizyczna i rekreacyjna oraz sposób odżywiania młodzieży z państw wyszehradzkich. Projekt realizowany w ramach Grantów Standardowych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w okresie 1.02.2015-31.01.2016,
 4. Wykonawca w projekcie badawczym pt. „Styl życia różnych grup społecznych i zawodowych z uwzględnieniem parametrów somatycznych, aktywności fizycznej, sposobu żywienia, troski o sylwetkę i samooceny jakości życia”. Projekt realizowany w ramach działalności statutowej w 2018 roku,
 5. Wykonawca w projekcie badawczym pt. „Rozwój fizyczny, odżywianie i aktywność fizyczna różnych grup społecznych i zawodowych w Polsce i za granicą”. Projekt realizowany w ramach grantu na badania własne w 2013 roku.

 

Osiągnięcia publikacyjne

 1. “Resistance and rational actions as effective countermeasures in the struggle against Lyme disease”, autor: Marcin Weiner, Patrycja Teodorowicz, Ewelina Niźnikowska, Archives of Budo 2020, 16, 173-180
 2. “Factors influencing level of physical activity among female students from the Visegrad countries”, autor: Ewelina Niźnikowska, Józef Bergier, Barbara Bergier, Pongrac Acs, Jan Junger, Ferdinand Salonna, Health Problems of Civilization, 2019, 13(1), 19—29
 3. “Study and evaluation of physical activity of youth from the Visegrad countries in relation to the WHO recommendations”, autor: Ewelina Niźnikowska, Józef Bergier, Barbara Bergier, Michał Bergier, Pongrac Acs, Jan Junger, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2019, 70(2), 155-160
 4. “Differences in physical activity and nutrition – and silhouette-related behaviours in male and female students in selected European countries”, autor: Barbara Bergier, Józef Bergier, Ewelina Niźnikowska, Jan Junger, Ferdinand Salonna, Pongrac Acs, Karel Frömel, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2018, 25(1), 176-181
 5. “Level of and Factors Determining Physical Activity in Students in Ukraine and the Visegrad Countries”, autor: Józef Bergier, Anatolii Tsos, Daria Popovych, Barbara Bergier, Ewelina Niźnikowska, Pongrac Acs, Jan Junger, Ferdinand Salonna, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15(8), 1738
 6. “Diversity of factors determining physical activity in youth in Visegrad countries”, autor: Ewelina Niźnikowska, Józef Bergier, Barbara Bergier, Pongrac Acs, Jan Junger, Ferdinand Salonna, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2017, 9, No. 4, p. 125-134
 7. “Differences in Physical Activity, Nutritional Behaviours and Body Silhouette Concern among Boys and Girls from Selected European Countries”, autor: Józef Bergier, Ewelina Niźnikowska, Barbara Bergier, Pongrac Acs, Ferdinand Salonna, Jan Junger, Human Movement, 2017, 18(1), 19-28.
 8. „Koła naukowe – szkołą twórczego działania : edycja czwarta”, autor: Ewelina Niźnikowska, Joanna Baj-Korpak, Biała Podlaska, Wydawnictwo PSW JPII, 2016, 288

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00, wew. 261

Email: e.niznikowska@dyd.akademiabialska.pl