Przejdź do treści
Strona główna » Oliynyk Oleksandr

Oliynyk Oleksandr

Oliynyk Oleksandr (no photo)

dr hab. prof. uczelni (ORCID: 0000-0003-2886-7741)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: farmakologia, specjalność: farmakologia; Kijowski Panstwowy Instytut Farmakoljgji i toksykologii, 16/06/1988, Cechy funkcjonalne i biochemiczne ostrego uszkodzenia wątroby przez cyklofosfamid i jego korygowanie przeciwutleniaczami.

Habilitacja: Dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: Kliniczna farmakologia; Kijowski Panstwowy Instytut Farmakoljgji i toksykologii, 5/06/2006, Charakterystyka porównawcza leków rozszerzających oskrzela u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze intensywnej terapii. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: intensywna terapia stanów niedotlenienia, intensywna terapia zespołu ostrej niewydolności oddechowej, intensywna terapia COVID-19.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjacie oraz magisterskie) na kierunku ratownictwo medyczne.

Projekty dydaktyczno-badawcze

Badanie kliniczne kliniki anestezjologii i intensywnej terapii kijowskiego narodowościowego medycznego uniwersytetu „optymizacja metod wspomagania oddychania u pacjentów z ciężkimi postaciami niewydolności oddechowej, w tym z zespołem ostrej niewydolności oddechowej” zarejestrowane w rejestrze badań klinicznych państwowego centrum ekspertów ministerstwa zdrowia Ukrainy (numer rejestracji 0112u001413).

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Członek rady redakcyjnej czasopisma medycznego «Achievements of Experimental and Clinical Medicine», Tarnopolskiego Narodowościowego Uniwersytetu medycznego.

 Osiągnięcia publikacyjne

  1. „Anestezjologia i intensywna terapia”, Autor: Glumczer F., Oliynyk O. Wydawnictwo KNMU, 2020, ISBN: 978-617-505-028-6, ss. 310.
  2. Comparative analysis of the effect of various types of combined anaesthesia on the central hemodynamics in laparoscopic cholecystectomy, Autor Oliynyk O. Post N Med 2019;
    XXXII(2): 58-62.
  3. Invasive Lung Ventilation in the Patients with Sepsis and Mild Acute Respiratory Distress Syndrome Aggravates Sepsis. Autor Oliynyk O.V. International Journal of Science and Research. 2019. 8 (12). 1617-24.
  4. Burnout in the anesthesiologists of Western Ukraine and its possible causative factors. Autor Oliynyk O.V. Slifirczyk A. / Health Problems Civilization. 2019;
  5. Meropenem resistance in intensive care units in Ukraine. Autor Oliynyk O. Slifirczyk A. Health Probl. Civil.- 2018. – 2.
  6. The effectiveness of corticosteroids usage in complex therapy for severe sepsis and acute respiratory distress syndrome. Autor Oliynyk O., Slifirczyk A. / Advances in clinical and experimental medicine.-2016 Vol.25, -6, 1223-1227.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 18

Email: a.oliynyk@dyd.akademiabialska.pl