Przejdź do treści
Strona główna » Pańczuk Anna

Pańczuk Anna

Pańczuk Anna (no photo)

dr n. med. (ORCID: 0000-0002-6628-0573)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: medycyna; Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, 25/09/2012; Analiza danych epidemiologicznych, serologicznych i klinicznych w aspekcie zagrożenia boreliozą jako podstawa do realizacji programu profilaktyki.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się głównie w zakresie chorób odkleszczowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z boreliozą z Lyme. Dodatkowe zainteresowania badawcze obejmują problemy osób z niepełnosprawnością oraz zachowania zdrowotne ze szczególnym ukierunkowaniem na aktywność fizyczną.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Biologia medyczna, Biologia medyczna z podstawami genetyki, Fizjologia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Podstawy zdrowia środowiskowego.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Kierownik i wykonawca projektu badawczego pt. „Obecność patogenów chorobotwórczych w kleszczach z terenu wschodniej Polski”.
 2. Wykonawca projektu badawczego pt. „Analiza profilu wydzielania wybranych cytokin i chemokin u pacjentów leczonych z powodu boreliozy z Lyme”.
 3. Wykonawca projektu badawczego pt. „Analiza odpowiedzi immunologicznej na zakażenie Borrelia burgdorferi u pacjentów kwalifikowanych i leczonych z powodu boreliozy”. Projekt we współpracy z Katedrą i Kliniką Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 4. Wykonawca projektu badawczego pt. „Ocena częstości występowania krętków Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach z okolic Tarnopola (Ukraina)”. Projekt we współpracy z Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine.
 5. Wykonawca projektu badawczego pt. „Seroepidemiologiczne badania w kierunku wybranych zoonoz i patogenów wywołujących choroby odkleszczowe u rolników i myśliwych powiatu bialskiego”.
 6. Wykonawca projektu badawczego pt. „Zastosowanie immunofluorescencji w badaniu serologicznym surowic na obecność przeciwciał odpornościowych przeciwko Hantawirusom”. Projekt we współpracy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczowskiego, Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych.
 7. Wykonawca projektu badawczego pt. „Ocena poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu E (HEV) w surowicach zwierząt rezerwuarowych i osób z grup ryzyka wystąpienia WZW typu E”.
 8. Wykonawca projektu badawczego pt. „Występowanie przeciwciał przeciw Anaplasma phagocytophilum oraz Babesia microti wśród leśników z okolic Białej Podlaskiej”.
 9. Uczelniany opiekun praktyk pilotażowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Szkołach Zawodowych” (projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)


Osiągnięcia publikacyjne

 1. „Exposure to ticks and undertaking Lyme borreliosis prevention activities among students from Poland and Slovakia”, autorzy: Anna Pańczuk, Małgorzata Tokarska-Rodak, Wioletta Mikul’áková, Lucia Kendrová, Dagmar Magurová; Tytuł czasopisma: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2019, 26(2), p. 217-221.
 2. „Tick exposure and prevalence of Borrelia burgdorferi antibodies among hunters and other individuals exposed to vector ticks in eastern Poland”, autorzy: Anna Pańczuk, Małgorzata Tokarska-Rodak, Dorota Plewik, Justyna Paszkiewicz. Tytuł czasopisma: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2019, 70(2), p. 161-168.
 3. „The knowledge on Lyme Borreliosis and other tick-borne diseases among nursing students from Poland and Slovakia”, autorzy: Anna Pańczuk, Małgorzata Tokarska-Rodak, Wioletta Mikul’áková, Lucia Kendrová, Dagmar Magurová, Małgorzata Anna Wasilewska (2018). Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. I, p. 423-453.
 4. „The incidence of Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum and Babesia microti coinfections among foresters and farmers in eastern Poland”, autorzy: Anna Pańczuk, Małgorzata Tokarska-Rodak, Maria Kozioł-Montewka, Dorota Plewik. Tytuł czasopisma: Journal of Vector Borne Diseases, 2016, 53(4) p. 348-354.
 5. „Exposure to ticks and seroprevalence of Borrelia burgdorferi among a healthy young population living in the area of southern Podlasie, Poland”, autorzy: Anna Pańczuk, Maria Kozioł-Montewka, Małgorzata Tokarska-Rodak. Tytuł czasopisma: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2014, 21(3) p. 512-517.
 6. Analysis of selected serological parameters in patients with diagnosed Lyme borreliosis and in seropositive patients with no clinical symptoms”, autorzy: Małgorzata Tokarska-Rodak, Anna Pańczuk, Hanna Fota-Markowska, Katarzyna Matuska. Tytuł czasopisma: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, online first.
 7. Seroprevalence of Selected Zoonotic Agents among Hunters from Eastern Poland”, autorzy: Małgorzata Tokarska-Rodak, Marcin Weiner, Monika Szymańska-Czerwińska, Anna Pańczuk, Krzysztof Niemczuk, Jacek Sroka, Mirosław Różycki, Wojciech Iwaniak. Tytuł czasopisma: Polish Journal of Microbiology, 2018, 67(2), p. 233-236.
 8. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from the Ternopil region in Ukraine, autorzy: Marcin Weiner, Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Małgorzata Tokarska-Rodak, Dorota Plewik, Anna Pańczuk, Marta Siłuch, Jerzy Zagórski, Paweł Sobczak, Tomasz Chmielewski, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Mariia Shkilna, Mykhailo Korda, Ivan Klishch, Mykhailo Andreychyn, Mariana Pavliuk. Tytuł czasopisma: Journal of Veterinary Research, 2018, 62(3), p. 275-280.
 9. Epidemiological situation of Lyme borreliosis and diagnosis standards in Poland and Ukraine”, autory: Mykhailo Andreychyn, Anna Pańczuk, Mariia Shkilna, Małgorzata Tokarska-Rodak, Mykhaylo Korda, Maria Kozioł-Montewka, Ivan Klishch. Tytuł czasopisma: Health Problems of Civilization 2017, 11(3), p. 190-194.
 10. „Monoinfekcja Borrelia burgdorfei i współzakażenia Borrelia burgdorferi / Anaplasma phagocytophilum u pracowników leśnictwa i rolników”, autorzy: Małgorzata Tokarska-Rodak, Anna Pańczuk, Maria Kozioł-Montewka, Dorota Plewik, Adam Szepeluk. Tytuł czasopisma: Medycyna Pracy 2015, 66(5), s. 645-651.