Przejdź do treści
Strona główna » Paszkiewicz Justyna

Paszkiewicz Justyna

Paszkiewicz Justyna (no photo)

dr n. o zdr. (ORCID: 0000-0002-3182-493X)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki o zdrowiu; Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, 16/11/2017, Zagrożenie stanu zdrowia nosicielstwem gronkowca złocistego wśród pielęgniarek i położnych.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze zdrowia. Zainteresowania badawcze można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: immunologia, poszczepienna odpowiedź immunologiczna, choroby zakaźne.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjacie oraz magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo, Interna i pielęgniarstwo internistyczne.

Projekty dydaktyczno-badawcze

  1. Kierownik projektu: Nosicielstwo gronkowca metycylinoopornego (MRSA) wśród pielęgniarek i położnych pracujących w zakładach opieki zdrowotnej; Fundusz Grantów na Badania Własne / PSW Biała Podlaska
  2. Wykonawca projektu: Seroepidemiologiczne badania w kierunku wybranych zoonoz i patogentów wywołujących choroby odkleszczowe u rolników i myśliwych powiatu bialskiego; Fundusz Grantów na Badania Własne
  3. Wykonawca projektu: Ocena statusu serologicznego kobiet w wieku rozrodczym w odniesieniu do zakażeń mogących prowadzić do zakażenia płodu na podstawie badania przeciwciał przeciwko wirusowi różyczki i cytomegalii; Fundusz Grantów na Badania Własne
  4. Wykonawca projektu: Znaczenie krążących kompleksów immunologicznych w aspekcie odpowiedzi immunologicznej na zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi i diagnostyce boreliozy. Fundusz Grantów na Badania Własne
  5. Wykonawca projektu: Identyfikacja pełnoobjawowych i bezobjawowych zakażeń Borrelia burgdorferi na terenach endemicznych boreliozy w Polsce wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego – zadanie badawcze nr 2 w ramach projektu „Diagnostyczne i epidemiologiczne badania zagrożeń gruźlicą i boreliozą w rejonie Biała Podlaska jako podstawa do działań profilaktycznych i terapeutycznych”; Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (współfinansowanie)
  6. Kierownik projektu: Poziom przeciwciał anty-HBs wśród studentów kierunków medycznych Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej”. Fundusz Grantów na Badania Własne.

 Osiągnięcia publikacyjne

  1. „Seroprevalence of Toxoplasma gondii, varicella zoster virus and human parvovirus B19 among women in the Biała Podlaska district of Eastern Poland”, autor: Rodak Małgorzata, Paszkiewicz Justyna, Laskowski Karol, Plewik Dorota, Chwedczuk Marta. Medical Science Pulse, 2019, Vol. 13, no. 4, p. 17—22
  2. „Tick exposure and prevalence of Borrelia Burgdorferi antibodies among hunters and other individuals exposed to vector ticks in eastern Poland”,autor: Pańczuk Anna, Tokarska-Rodak Małgorzata, Plewik Dorota, Paszkiewicz Justyna, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2019, Vol. 70, no 2, p. 161–168
  3. “Seroprevalence of Rubella and Cytomegalia in Young Women from Biała Podlaska District”, Plewik Dorota, Tokarska-Rodak Małgorzata, Paszkiewicz Justyna, Szepeluk Adam, Polish Journal of Microbiology 2017, Vol. 66, No. 4, p. 543—545
  4. “Serological research towards Lyme Borreliosis in hunters and forestry workers in selected areas of Poland and Ukraine, Rodak Małgorzata, Shkilna Mariia, Plewik Dorota, Pańczuk Anna, Korda Mykhailo, Klishch Ivan, Paszkiewicz Justyna, Andreychyn Mykhailo.Health Problems of Civilization 2017, Vol. 11, Issue 4, p. 287—292.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 28

Email: j.paszkiewicz@dyd.akademiabialska.pl