Przejdź do treści
Strona główna » Ślifirczyk Anna

Ślifirczyk Anna

Ślifirczyk Anna (no photo)

dr (ORCID: 0000-0002-2495-025X)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: medycyna, specjalność: medycyna społeczna; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu 25.06. 2012, Jakość życia rodzin dzieci z autyzmem a zespół wypalania sił u rodziców.

Specjalizacja: w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa ratunkowego i intensywnej opieki oraz problematyki wielokulturowości w medycynie i tanatoedukacji. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo ratunkowe, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, nauki społeczne, wielokulturowość w medycynie i tanatoedukacja.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjackie oraz magisterskie) na kierunku ratownictwo medyczne oraz pielęgniarstwo, badania fizykalne, pielęgniarstwo ratunkowe, wielokulturowość w medycynie.

Projekty dydaktyczno-badawcze

  1. Znaczenie niedoboru jodu z organizmie człowieka dla syntezy hormonów tarczycy (S/14/17)


Osiągnięcia publikacyjne

  1. „Wpływ środowiska rodzinnego oraz nauczycieli na kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci obcokrajowców” autor: Edyta Kierczuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Beata Kowalewska, Anna Ślifirczyk, monografia polska, 2020, s.181.
  2. „Analiza wpływu różnych rodzajów znieczulenia mieszanego na hemodynamikę centralną w cholecystektomii laparoskopowej” autorzy: Oleksandr Melnyk, Oleksandr Oliynyk, Anna Ślifirczyk, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ładny. Tytuł czasopisma: Postępy Nauk Medycznych, 2019, nr 2, s. 59—64.
  3. Zasady komunikacji międzykulturowej w ochronie zdrowia” autor: Anna Ślifirczyk Rozdział w monografii  Kontekst „Inności” w komunikacji interpersonalnej: (red). Elżbieta Krajewska-Kułak, Andrzej Guzowski, Grzegorz Bejda, Agnieszka Lankau, s.173-184.
  4. „Knowledge parents of children with autism form Poland, Belarus and France concerning their child’s condition”, autor: Anna Ślifirczyk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Martyna Ewa Krukowska, Elżbieta Maciorkowska, Tytuł czasopisma: Health Problems of Civilization, 2019, 13, 2, p. 144-122.
  5. „The use of OTC drugs in Polish society and awareness of the risk resulting from their abuse”, autor: Iwona Siwek, Anna Ślifirczyk, Katarzyna Chomicz, Tytuł czasopisma: Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne, 2019, 6, 2, p. 87-94.
  6. „Choroby układu sercowo-naczyniowego – działania profilaktyczne i edukacyjne w ramach powiatowego programu profilaktyki i prewencji zdrowia „Razem dla serca” wśród mieszkańców powiatu bialskiego”, autor: Anna Ślifirczyk, Tytuł czasopisma: Rozprawy Społeczne, 2018, 12, 4, s. 75-80.
  7. Effectiveness of hemoperfusion in treatment of patients with non-biliary moderately severe pancreatitis autor: Oleksandr Oliynyk, Anna Ślifirczyk, Bogdana Pereviznyk, Witkor Kushnarov., Tytuł czasopisma:  Health Problems of Civilization, 2018, 12, 3, p. 204-208.
  8. The influence of different ventilation patterns on treatment of patients with severe traumatic brain injury”, autor: Oleksandr V. Oliynyk, Bohdana O. Pereviznyk, Anna Ślifirczyk., Tytuł czasopisma: International Journal of Medicine and Medical Research, 2016, 2, 2, p. 22-25.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 19

Email: a.slifirczyk@dyd.akademiabialska.pl