Przejdź do treści
Strona główna » Tokarska-Rodak Małgorzata

Tokarska-Rodak Małgorzata

Tokarska-Rodak Małgorzata (no photo)

dr hab. prof. uczelni (ORCID:0000-0003-2297-970X)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki farmaceutyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 11/12/2003; Zachowanie się wybranych parametrów odpowiedzi immunologicznej w warunkach intensywnego narażenia na pestycydy

Habilitacja: Dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: nauki o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 27/03/2014; Analiza interakcji pomiędzy wybranymi elementami struktury komórki Borrelia burgdorferi, jej strategiami życiowymi, a elementami wrodzonej i nabytej odporności człowieka.

Zainteresowania badawcze

Tematyka zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje zagadnienia z zakresu: mikrobiologii w tym patogeny przenoszone przez kleszcze, choroby odkleszczowe i ich profilaktyka; analiza odpowiedzi immunologicznej na zakażenie krętkami Borreliella oraz analiza własności nanomechanicznych grzybów Candida spp. z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (AFM).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Parazytologia – kierunek Dietetyka, Biochemia – kierunek Fizjoterapia, Mikrobiologia – kierunek Pielęgniarstwo, Biologia i mikrobiologia – kierunek Ratownictwo medyczne, Seminarium dyplomowe (licencjacie oraz magisterskie) kierunki Zdrowie Publiczne, Dietetyka

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Kierownik projektu pt. „Seroepidemiologiczne badania w kierunku wybranych zoonoz i patogenów wywołujących choroby odkleszczowe u rolników i myśliwych powiatu bialskiego” (2014)
 2. Członek zespołu badawczego w projekcie pt. „Ocena statusu serologicznego kobiet w wieku rozrodczym w odniesieniu do zakażeń mogących prowadzić do zakażeń płodu na podstawie badania przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondi, wirusowi różyczki i cytomegalii” (2014)
 3. Kierownik projektu pt. „Zastosowanie immunofluorescencji w badaniu serologicznym surowic na obecność przeciwciał odpornościowych przeciwko Hantawirusom” (2015)
 4. Członek zespołu badawczego w projekcie pt: „Ocena poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu E (HEV) w surowicach zwierząt rezerwuarowych i osób z grup ryzyka wystąpienia WZW typu E” (2015)
 5. Kierownik projektu pt. „Analiza odpowiedzi immunologicznej na zakażenie Borrelia burgdorferi u pacjentów kwalifikowanych i leczonych z powodu boreliozy” (2016)
 6. Kierownik projektu pt. „Ocena statusu serologicznego kobiet w wieku rozrodczym w odniesieniu do zakażeń Toxoplasma gondii” (2016)
 7. Członek zespołu badawczego w projekcie pt: „Ocena częstości występowania krętków Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach z okolic Tarnopola (Ukraina)” (2016)
 8. Członek zespołu badawczego w projekcie pt: „Obecność patogenów chorobotwórczych w kleszczach terenu wschodniej Polski” (2017)
 9. Kierownik projektu pt. „Analiza profilu wydzielania wybranych cytokin i chemokin u pacjentów leczonych z powodu boreliozy z Lyme” (2017)
 10. Członek zespołu badawczego w projekcie pt: „Badania seroepidemiologiczne i ocena stanu wiedzy w kierunku wybranych patogenów bakteryjnych wywołujących choroby odkleszczowe u funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej” (2017)
 11. Członek zespołu badawczego pt. „Zagrożenia zdrowotne w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej wynikające z wad konstrukcyjnych i nieodpowiedniego użytkowania” (2018)
 12. Prowadzenie cyklu zajęć „Bakterie wokół nas” (rok akademicki 2017/2018) w ramach projektu PSW Biała Podlaska – „Uniwersytet Miłośników Wiedzy”
 13. Kierownik projektu pt. „Zastosowanie mikroskopu sił atomowych (AFM) w ocenie własności nanomechanicznych Candida” (2019)
 14. Członek zespołu badawczego w projekcie pt. „Badania molekularne w kierunku patogenów przenoszonych przez kleszcze” (2020)
 15. Członek zespołu badawczego w projekcie pt. „Obecność patogenów chorobotwórczych w kleszczach Ixodes ricinus z terenu Południowego Podlasia ” (2020)


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Współpraca naukowo badawcza z jednostkami: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach, Uniwersytet w Preszowie, Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Medyczny in. I. Ya. Horbaczewskiego w Tarnopolu/Ukraina

Osiągnięcia publikacyjne

 1. Tokarska-Rodak MałgorzataPańczuk AnnaFota-Markowska HannaMatuska Katarzyna. Analysis of selected serological param,eters in patients with diagnosed Lyme borreliosis and in seropositive patients with no clinical symptoms. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2020 DOI:10.26444/aaem/124088 http://www.aaem.pl/Analysis-of-selected-serological-parameters-in-patients-with-diagnosed-Lyme-borreliosis,124088,0,2.html (IF: 982, MNiSW: 70.000)
 2. Tokarska-Rodak MałgorzataShkilna MariiaKrajewska MonikaPańczuk AnnaWeiner MarcinPawłowicz Ewa TeresaKorda MykhailoKlisch IvanAndreychyn Mykhailo. The evaluation of hunters and foresters’ knowledge of the possible ways of preventing Borrelia Burgdorferi infections. Medycyna Pracy 2020,  71, no 1, p. 59—68 (IF: 0.768, MNiSW: 40.000)
 3. Pańczuk AnnaTokarska-Rodak MałgorzataMikul’áková WiolettaKendrová LuciaMagurová Dagmar.
  Exposure to ticks and undertaking Lyme borreliosis prevention activities among students from Poland and Slovakia. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2019,  26, no. 2, p. 217—221 (IF: 0.982, MNiSW: 70.000)
 4. Tokarska-Rodak MałgorzataCzernik SławomirChwedczuk MartaPlewik DorotaGrudniewski Tomasz MarekPawłowicz-Sosnowska Ewa Teresa. The analysis of nanomechanical properties of Candida by atomic force microscopy (AFM) metod.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2019, T. 72, s. 353—358 (IF: 0.878, MNiSW: 40.000)
 5. Masłyk MaciejJaneczko MonikaMartyna AleksandraCzernik SławomirTokarska-Rodak MałgorzataChwedczuk MartaFoll-Josselin BéatriceRuchaud SandrineBach Stéphane, Demchuk Oleg,, Kubiński Konrad. The Anti-Candida albicansgent 4-AN Ingibits Multiple Protein Kinases.  Molecules 2019, Vol. 24, issue 1, 12 p. (IF: 3.267, MNiSW: 100.000)
 6. Janeczko MonikaKubiński KonradMartyna AleksandraMuzyczka AngelikaBoguszewska-Czubara AnnaCzernik SławomirTokarska-Rodak MałgorzataChwedczuk MartaDemchuk Oleg M.Golczyk HieronimMasłyk Maciej. 1,4-Naphthoquinone derivatives potently suppress Candida albicans growth, inhibit formation of hyphae and show no toxicity toward zebrafish embryos. Journal of Medical Microbiology 2018,  67, issue 4, p. 598—609 (IF: 1.926, MNiSW: 25.000)
 7. Tokarska-Rodak MałgorzataWeiner MarcinSzymańska-Czerwińska MonikaPańczuk AnnaNiemczuk KrzysztofSroka JacekRóżycki MirosławIwaniak Wojciech.Seroprevalence of Selected Zoonotic Agents among Hunters from Eastern Poland. Polish Journal of Microbiology 2018,  67, no 2, p. 233—236 (IF: 0.776, MNiSW: 15.000)
 8. Tokarska-Rodak MałgorzataPlewik DorotaMichalski Aleksander J.Kołodziej MarcinMelgies AlicjaPańczuk AnnaKonon HenrykNiemcewicz Marcin.Serological surveillance of vector-borne and zoonotic diseases among hunters in eastern Poland. Journal of Vector Borne Diseases
  Szczegóły: 2016,  53, no. 4, p. 355—361 (IF: 1.190, MNiSW: 15.000)
 9. Pańczuk AnnaTokarska-Rodak MałgorzataKozioł-Montewka MariaPlewik Dorota.
  The incidence of Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum and Babesia microti coinfections among foresters and farmers in eastern Poland. Journal of Vector Borne Diseases 2016,  53, no. 4, p. 348—354 (IF: 1.190, MNiSW: 15.000)
 10. Tokarska-Rodak MałgorzataKozioł-Montewka MariaSkrzypiec KrzysztofChmielewski TomaszMendyk EwarystTylewska-Wierzbanowska Stanisława. Analysis of nanomechanical properties of Borrelia burgdorferi spirochetesunder the influence of lytic factors in an in vitro model using atomic force microscopy. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2015,  69, s. 1222-1227 (IF: 0.769, MNiSW: 15.000)

 

Contact

Phone: +48 83 344 69 04

Email: m.tokarska-rodak@dyd.akademiabialska.pl