Przejdź do treści
Strona główna » Trocewicz Anna

Trocewicz Anna

Trocewicz Anna (no photo)

mgr inż. (ORCID: 0000-0002-7630-417X)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Przebieg kariery naukowej

Otwarty przewód doktorski w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Promotor: prof. Piotr Gradziuk

Magister: Stosunek do odnawialnych źródeł energii na przykładzie energii słoneczne oraz instalowania kolektorów  słonecznych przez gospodarstwa domowe, Promotor: prof. Wojciech Florkowski.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju. Realizowane badania dotyczą m. in. efektywności ekonomicznej farm fotowoltaicznych, a także poziomu wiedzy i czynników wpływających na podejmowane decyzje przez mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie ochrony środowiska i energii odnawialnej.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Semestr zimowy 2020/2021: Ekonomia, Makroekonomia, Ekonomia organizacji publicznych, Polityka ekologiczna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie innowacjami.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Projekt badawczy pt. „Ekonomiczna efektywność produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych” realizowany w ramach Funduszu Grantów na Badania Własne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 2. Projekt „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” z zakresu edukacji ekonomicznej realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej współfinansowany przez Narodowy Bank Polski (Czas trwania projektu: I 2020 – XII 2020 r.).
 3. Projekt pt. „Akademia Miłośników Wiedzy” (czas trwania projektu: 01.09.2018-31.07.2020)- przygotowanie Programu kształcenia.


Osiągnięcia publikacyjne

 1. „Potential of Straw for Energy Purposes in Poland – Forecasts Based on Trend and Causal Models”, autor: Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk, Anna Trocewicz, Błażej Jendrzejewski, Tytuł czasopisma: Energies, 2020, 13, issue 19, article number 5054, p-ISSN: 1996-1073, (140 pkt. MNiSW, IF: 2,702).
 2. „Renewable energy perception by rural residents of a peripheral EU region”, Ozgur Kaya, Wojciech Florkowski, Anna Us, Anna Klepacka, Tytuł czasopisma: Sustainability, 2019, 11, issue 7, article number 2075, p-ISSN: 2071-1050 (70 pkt. MNiSW, IF: 2,576).
 3. „Food waste in rural households support for local biogas production in Lubelskie Voivodship (Poland)”, autor: Wojciech Florkowski, Anna Us, Anna Klepacka, Tytuł czasopisma: Resources Conservation and Recycling, 2018, 136, p. 46-52, p-ISSN: 0921-3449 e-ISSN: 0921-3449 (35 pkt. MNiSW, IF: 7,044).
 4. „Tendencje kształtowania się kosztów inwestycyjnych w sektorze fotowoltaicznym”, autor: Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk, Anna Us, Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, XX, Nr 1, s. 44—49, p-ISSN: 1508-3535 (10 pkt. MNiSW).
 5. „Common forms of recreation among residents of rural areas: the case of residents in Lubelskie voivodeship”, autor: Anna Us, Wojciech Florkowski, Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, 18, z. 4, s. 55—61, p-ISSN: 1508-3535 (10 pkt. MNiSW).
 6. „Opinions about water quality among rural residents of lesser developed region of the European Union: the case of villagers from Lubelskie voivodship in Poland” autor: Anna Us, Wojciech Florkowski, Anna Klepacka, Tytuł całości: XV Nemzetközi Tudományos Napok „Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között : a tudományos napok publikaćiói, by György Katalin, p-ISBN: 978-963-9941-92-2.
 7. „From water to biofuels: knowledge and attitudes towards renewable energy sources among rural residents in Eastern Poland”, autor: Anna Us, Wojciech Florkowski, Anna Klepacka, Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, 17, z. 5, s. 312—318, p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296 (10 pkt. MNiSW).
 8. „Stosunek mieszkańców wybranych obszarów wiejskich w województwie lubelskim do instalowania kolektorów słonecznych w miejscu zamieszkania”, autor: Anna Us, Wojciech Florkowski, Anna Klepacka, Tytuł całości: I Seminarium Naukowe Młodych Naukowców i Studentów – Rola nauki w rozwoju obszarów wiejskich: materiały konferencyjne, 59, p-ISBN: 978-83-64881-06-0.
 9. „Knowledge about renewable energy and household attitude toward solar collector installation”, autor: Anna Us, Wojciech Florkowski, Anna Klepacka, Tytuł czasopisma: Economic and Regional Studies, 2014, Vol. 7, nr 4, s. 86—98, p-ISSN: 2083-3725 (4 pkt. MNiSW).

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00 w. 264

Email: a.trocewicz@dyd.akademiabialska.pl