Przejdź do treści
Strona główna » Weiner Marcin

Weiner Marcin

Weiner Marcin (no photo)

prof. dr hab. (ORCID: 0000-0001-9288-0823)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: weterynaria; Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, 12/12/2006, Opracowanie molekularnej metody wykrywania shigatoksycznych szczepów Escherichia coli w surowym mięsie wołowym.
Habilitacja: Dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: weterynaria; Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, 24/04/2013, Molekularna identyfikacja i charakterystyka drobnoustrojów wywołujących reakcje krzyżowe w serologicznej diagnostyce brucelozy
Profesor: D
ziedzina nauk rolniczych / weterynaria, 2021

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze zdrowia publicznego, higieny, bezpieczeństwa i toksykologii żywności, przede wszystkim pochodzenia zwierzęcego, chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, nowoczesnych metod stosowanych w diagnostyce mikrobiologicznej. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: badania nad shigatoksycznymi szczepami Escherichia coli (STEC) występującymi w żywności pochodzenia zwierzęcego i metodami identyfikacji tej grupy drobnoustrojów; badania dotyczące alternatywnych, w odniesieniu do odczynów serologicznych, metod identyfikacji pałeczek Brucella (PCR, FPA, VNTR); badania nad występowaniem i identyfikacją drobnoustrojów wywołujących reakcje krzyżowe w serologicznej diagnostyce brucelozy; badania dotyczące występowania „patogenów alarmowych” oraz monitoring zjawiska narastania oporności na antybiotyki wybranych szczepów bakteryjnych izolowanych z mleka krów z objawami mastitis oraz badania dotyczące sytuacji epidemiologicznej zakażeń prątkami kwasoopornymi, w tym Mycobacterium bovis i Mycobacterium avium w populacji zwierząt wolnożyjących.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Biologia i mikrobiologia oraz Choroby zakaźne na kierunku Ratownictwo Medyczne, Biologia i mikrobiologia oraz Higiena, bezpieczeństwo i toksykologia żywności na kierunku Dietetyka, Mikrobiologia oraz Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna na kierunku Rolnictwo.

Projekty badawcze

 1. Kierownik projektu: „Ocena poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu E (HEV) w surowicach zwierząt rezerwuarowych i osób z grupy ryzyka wystąpienia WZW typu E”, 2015-2016.
 2. Kierownik projektu: „Badania seroepidemiologiczne i ocena stanu wiedzy w kierunku wybranych patogenów bakteryjnych wywołujących choroby odkleszczowe u funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej”, 2017-2018.
 3. Wykonawca w projekcie: Analiza zawartości kofeiny, tauryny, słodzików, konserwantów i witamin z grupy B w napojach energetycznych”, 2016-2017.
 4. Wykonawca w projekcie: „Ocena częstości występowania krętków Borrelia sensu lato w kleszczach z okolic Tarnopola (Ukraina)”, 2016-2017.
 5. Wykonawca w projekcie: „Analiza jakościowa i ilościowa wybranych produktów spożywczych i kosmetyków pod kątem zawartości witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz mikro i makroelementów”, 2017-2018.
 6. Wykonawca w projekcie: „Zagrożenia zdrowotne w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej wynikające z wad konstrukcyjnych i nieodpowiedniego użytkowania”, 2018-2019.
 7. Wykonawca w projekcie: „Zastosowanie mikroskopu sił atomowych (AFM) w ocenie własności nanomechanicznych Candida spp.”, 2019-2020.

 

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

 1. EMERGE “Efficient response to highly dangerous and emerging pathogens at EU level” (CHAFEA No 67066) – koordynator zespołu badawczego od 1.12.2017 r. do 31.03.2019 r.
 2. SHARP (Strengthened International HeAlth Regulations and Preparedness in the EU – Joint Action to strengthen preparedness in the EU against serious cross-border threats to health and support the implementation of the International Health Regulations), Chafea – 3rd Health Programme, Multi-beneficiary Project Grant (HP-PJ, HP-JA) Call: HP-JA-2018, Topic: JA-01-2018, N:o 848096 – koordynator zespołu badawczego od 1.04.2019 r.

 

Osiągnięcia publikacyjne

 1. „Molecular characterisation of Mycobacterium caprae strains isolated in Poland”, autorzy: Krajewska-Wędzina M., Kozińska M., Orłowska B., Weiner M., Szulowski K., Augustynowicz-Kopeć E., Anusz K., Smith Noel H. Tytuł czasopisma: Veterinary Record, 2018, s.182.
 2. „Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from the Ternopil region in Ukraine”, autorzy: Weiner M., Żukiewicz-Sobczak W., Tokarska-Rodak M., Plewik D., Pańczuk A., Siłuch M., Zagórski J., Sobczak P., Chmielewski T., Tylewska-Wierzbanowska S., Shkilna M., Korda M., Klishch I., Andreychyn M., Pavliuk M. Tytuł czasopisma: Journal of Veterinary Research, 2018, 62, ss. 275-280.
 3. „Seroprevalence of Selected Zoonotic Agents among Hunters from Eastern Poland”, autorzy: Tokarska-Rodak M., Weiner M., Szymańska-Czerwińska M., Pańczuk A., Niemczuk K., Sroka J., Różycki M., Iwaniak W., Tytuł czasopisma: Polish Journal of Microbiology, 2018, 67, ss. 233-236.
 4. „Treatment for active tuberculosis in giraffe (Giraffa camelopardalis) in a Zoo and potential consequences for public health”, autorzy: Krajewska-Wędzina M., Augustynowicz-Kopeć E., Weiner M., Szulowski K., Tytuł czasopisma: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2018, 25, ss. 593-595.
 5. „Nontuberculous mycobacterial skin disease in cat; diagnosis and treatment”, autorzy: Krajewska-Wędzina M., Dąbrowska A., Augustynowicz-Kopeć E., Weiner M., Szulowski K., Tytuł czasopisma: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2019, 26, ss. 511–513.
 6. „Occurrence of enterococci in mastitic cow’s milk and their antimicrobial resistance”, autorzy: Różańska H., Lewtak-Piłat A., Kubajka M., Weiner M.: Journal of Veterinary Research, 2019, 63, ss.93-97.
 7. „Resistance and rational actions as effective countermeasures in the struggle against Lyme disease”, autorzy: Weiner M., Teodorowicz P., Niźnikowska E., Tytuł czasopisma: Archives of Budo, 2020, 16, ss.173-180.