Przejdź do treści
Strona główna » Wójcicki Włodzimierz

Wójcicki Włodzimierz

Wójcicki Włodzimierz (no photo)

dr hab. prof. uczelni (ORCID: 0000-0002-4607-3972)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia, specjalność ekonomika rolnictwa; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, 1976; Rola i efektywność kredytu w gospodarce rolniczych spółdzielni produkcyjnych

Habilitacja: Dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia, specjalność ekonomika rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy; Czynniki kształtujące strukturę produkcji i efektywność ukierunkowanych gospodarstw indywidualnych w  Polsce

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze dotyczą kształtowania się metaekonomii (włączając historię pieniądza i procentu, socjologię, psychologię, kulturę, ekonofizykę, finanse); nurt drugi – przemiany pieniądza, przemiany – od monocentryzmu do policentryzmu – światowego systemu monetarnego opartego na pieniądzu fiducjarnym

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość, finanse, finanse publiczne.

Dorobek naukowy, w tym publikacyjny

– przed okresem punktowania: 29 prac niepublikowanych (ekspertyzy, recenzje prac doktorskich, analizy), 2 wypromowanych doktorów, 24 prace oryginalne twórcze, 10 podręczników i skryptów, 201 innych publikacji;

– w okresie punktowania:

  • monografia, PSW: O czym mówi i nie mówi ekonomia – 2017, 7 arkuszy, ISBN 978-83-64881-34-3,
  • monografia, PSW: Wielkości i proporcje w ekonomii – 2018, 6,5 arkusza, ISBN 978-83-64881-44-2,
  • artykuł: Refleksje nad ekonomią klasyczną jako podstawa liberalizmu gospodarczego, Studia Ekonomiczne i Regionalne, PSW, nr 8/2015, s. 128-138,
  • artykuł: Dylemat ile państwa a ile rynku w teorii interwencjonizmu Johna Maynarda Keynesa, Studia Ekonomiczne i Regionalne, PSW, nr 6/2016, s.- 111-124,
  • artykuł: Doktryny religijne a ekonomia w starożytności i średniowieczu, Studia Ekonomiczne i Regionalne, PSW, nr 10/2017, s. 16-28,
  • artykuł: Protoekonomia – elementy ekonomii w starożytności, Studia Ekonomiczne i Regionalne, PSW, nr 11/2018, s. 147-159
  • Recenzja monografii Macieja Szlindera „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku; PWN, Warszawa 2018. S. 310, Studia Ekonomiczne i Regionalne, PSW, nr 3/2020, s. 363-373

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00

Email: w.wojcicki@dyd.akademiabialska.pl