Przejdź do treści
Strona główna » Zaworski Kamil

Zaworski Kamil

Zaworski Kamil (no photo)

dr n. o zdr. (ORCID: 0000-0001-5604-1862)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki o zdrowiu; Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Nauk o Zdrowiu, 25.04.2017 r., Skuteczność terapii manualnej i metody PNF (Proprioceptywnej Neuromuskularnej Facilitacji) w porównaniu z kinezyterapią tradycyjną w leczeniu fizjoterapeutycznym objawowej dyskopatii lędźwiowej.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze fizjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem terapii manualnej. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: skuteczność terapii manualnej w leczeniu dolegliwości bólowych układów mięśniowego i kostno-stawowego, fizjoprofilaktyka oraz fizjoterapia w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 1.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Anatomia człowieka, Metody specjalne w fizjoterapii, Wybrane metody terapii manualnej, Diagnostyka i programowanie fizjoterapii, Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej, Terapia manualna, Diagnostyka funkcjonalna (w chorobach narządów wewnętrznych, narządów ruchu, wieku rozwojowego), Seminarium dyplomowe (magisterskie) na kierunku fizjoterapia.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Realizacja projektu pt. „Ocena skuteczności treningu nerwowo-mięśniowego według koncepcji Kinetic Control w leczeniu objawów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa i stawów kolanowych oraz w zmniejszaniu ryzyka kontuzji u zawodniczek piłki nożnej” (S/8/2018)
 2. Realizacja projektu badawczego pt. „Wpływ aplikacji plastra dynamicznego i plastra sztywnego na obciążenie kończyn dolnych u osób zdrowych” (PB/11/2020).


Osiągnięcia publikacyjne

 1. Zaworski, K, Kubińska, Z, Dziewulska, A, Walasek, O. Physical activity of Poles in the care for their health potential before and during the COVID-19 pandemic. Disaster Medicine and Public Health Preparedness 2020: 1-13. doi:10.1017/dmp.2020.398.
 2. Kubińska Z, Zaworski K, Mysula I, Pocztarska-Głos A. Physical activity in primary and secondary physioprophylaxis. Health Problems of Civilization 2020; 14(1): 34-42.
 3. Kubińska Z, Zaworski K, Shpakou A. Physioprophylaxis in physiotherapy and health promotion. Health Problems of Civilization 2020; 14(2): 100-106.
 4. Zaworski K. The effectiveness of deep transverse friction massage for the treatment of medial meniscotibial ligament injury in a female football player : a case study. Health Problems of Civilization 2020; 14(2): 141-147.
 5. Zaworski K, Wójcik G, Rutowicz B. Traumatic injury of medial meniscotibial ligament – diagnostics and conservative treatment. Acta Balneologica 2020; T. 62(1): 60–65.
 6. Kręgiel A, Zaworski K, Kołodziej E. Effects of animal-assisted therapy on parent-reported behaviour and motor activity of children with autism spectrum disorder. Health Problems of Civilization 2019; 13(4): 273-278.
 7. Kubińska Z, Zaworski K. Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych w świadomości i zachowaniach zdrowotnych studentów kierunków medycznych PSW w Białej Podlaskiej. Fizjoterapia Polska 2019; 2: 130-140.
 8. Zaworski K, Ławnik AJ, Kubińska Z, Shpakou A. Physioprophylaxis of type 1 diabetes in children using physical exercise. Health Problems of Civilization 2019; 13(4): 287-295.
 9. Kubińska Z, Zaworski K. Preventive Physical Therapy as a Health Need and Service. Theoretical Background. Fizjoterapia Polska 2018; 2: 58-68.
 10. Zaworski K, Latosiewicz R, Majcher P, Kołodziej E. Porównanie skuteczności tradycyjnej kinezyterapii i terapii manualnej w leczeniu przewlekłego zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa. Rehabilitacja w Praktyce 2018; 1: 45-48.

 

 

Contact

Phone: +48 506 764 250

Email: k.zaworski@dyd.akademiabialska.pl