Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Oferta współpracy dotycząca mieszanki mineralno-asfaltowej zawierającej kruszywo pochodzące z recyklingu odpadów ceramiki sanitarnej

Oferta współpracy dotycząca mieszanki mineralno-asfaltowej zawierającej kruszywo pochodzące z recyklingu odpadów ceramiki sanitarnej

Państwowa Szkoła Wyższa im. papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej poszukuje partnera biznesowego do współpracy w ramach wdrożenia do działań rynkowych innowacyjnego produktu: mieszanki mineralno – asfaltowej zawierającej w swym składzie odpadowe kruszywa ceramiczne.

Mieszanka mineralno – asfaltowa zawierająca kruszywo pochodzące z recyklingu odpadów ceramiki sanitarnej znamienna tym ze składa się z wypełniacza – wapienia w ilości 8,3%, kruszywa drobnego o uziarnieniu 0-2mm w postaci kwarcu w ilości 15% , kruszywa drobnego o uziarnieniu 0-2mm w postaci dolomitu w ilości 9,5% , kruszywa grubego o uziarnieniu 2-8mm w postaci dolomitu w ilości 9,5% , kruszywa grubego o uziarnieniu 8-11mm w postaci dolomitu w ilości 23,6% , kruszywa z odpadów ceramiki sanitarnej o uziarnieniu 0-4mm w ilości 14,2%, kruszywa z odpadów ceramiki sanitarnej o uziarnieniu 4- 8mm w ilości 14,2%, asfaltu drogowego zwykłego 50/70 w ilości 5,8%, oraz środka adhezyjnego do asfaltów drogowych Wetfix BE w ilości 0,023%. Kruszywo recyklingowe – ceramiczne uzyskuje się przez rozdrobnienie w kruszarkach szczękowych odpadów ceramiki sanitarnej, po czym poddaje się je segregacji metodą sitową na dwa uziarnienia 0-4mm oraz 4-8mm. Skład mieszanki mineralno – asfaltowej zawierającej kruszywo pochodzące z recyklingu odpadów ceramiki sanitarnej pozwala uzyskać mieszankę, której parametry są zgodne z wymaganiami WT-2 2014 o przeznaczeniu do warstwy ścieralnej.

Omawiana technologia, została opracowana przez pracowników PSW dzięki środkom pozyskanych z projektu Inkubator Innowacyjności +. W chwili obecnej posiadamy zgłoszenie patentowe i poszukujemy partnera biznesowego z którym będziemy mogli przeprowadzić badania przy wykorzystaniu w/w technologii w warunkach przemysłowych.