Przejdź do treści
Strona główna » Zbucki Łukasz

Zbucki Łukasz

Zbucki Łukasz (no photo)

dr (ORCID: 0000-0001-8426-6479)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki o Ziemi, dyscyplina: geografia, specjalność: geografia fizyczna, geoturystyka; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 22/03/2016, Kamieniołomy w Polsce jako obiekty geoturystyczne.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze zagadnień środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem: zmian środowiskowych wywołanych działalnością człowieka oraz wpływu środowiska na gospodarkę, monitoringu środowiska przyrodniczego, zmian klimatycznych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Geografia ekonomiczna, geograficzne systemy informacyjne, regiony turystyczne, regiony turystyczne świata, geografia turystyczna.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 • 2014 – 2015 wykonawca polskiej części projektu w ramach francusko-polskiego programu POLONIUM –“Travertines and Recent Environmental Reconstructions – Southern Poland”;
 • 2014-2015 wykonawca polskiej części grantu Ministere des Affaires Etrangeres Republiki Francuskiej. „Mediterranean Network of Environmental Forcing Records In Travertines”;
 • 2014 – 2017 wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki „Model of geological structure, regional key horizons and Middle-Late Pleistocene climate in the southern part of the Polish-Belarusian cross-border area”;
 • 2017-2020 wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki „Korelacja faz osadownictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w świetle badań osadów jeziornych”;
 • 2018-2021 wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki „Rewizja podziału stratygraficznego i zasięgów zlodowaceń plejstocenu środkowego na zachodnim Polesiu (pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie)”;
 • 2019-2020 wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki „RAUK – zapomniany świadek holoceńskich zmian poziomu morza i rozwoju wybrzeży skalnych Bałtyku”.


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, m.in.: Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych i Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk , Instytutem Nauk Geologicznych, Państwowym Instytutem Geologiczny – PIB, Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie, Brzeskim Państwowym Uniwersytetem (Białoruś), Instytutem Zarządzania Przyrodą (Mińsk, Białoruś), Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franki, Uniwersytetem Tanta (Egipt), Uniwersytetem Arizońskim (USA),Uniwersytetem Paryskim XI.

Osiągnięcia publikacyjne

Autor i współautor około 80 publikacji naukowych, w tym:

 1. Nitychoruk J., Szymanek M.,  Bińka K.,  Kasprzycka M.,  Zbucki Ł. 2016, Changes for sedimentation in the Drużno Lake based on geoarchaeological data from the Teutonic fortress in Elbląg, North Poland, Acta Geologica Polonica 2016, Vol. 66, no. 1, p. 85-98
 2. Zbucki Ł., Jedrusik M. 2017, Perspektywy rozwoju geoturystyki w kamieniołomie Gorce I, Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne, issn 2083-3725 volume 10, No. 2, 2017, P. 96-106
 3. Nitychoruk J.,  Zbucki Ł., Rychel J., Woronko B.,  Marks L. 2018, Extent and dynamics of the Saalian ice-sheet margin in Neple, eastern Poland, Bulletin of the Geological Society of Finland2018, Vol. 90, Part 2, p. 185—198 p-ISSN: 0367-5211http://www.geologinenseura.fi/bulletin/Volume90/Bulletin_vol90_2_185-198_2018_Nitychoruk-etal.pdf, DOI: 10.17741/bgsf/90.2.004
 4. Marks L., Karabanov A., Nitychoruk J., Bahdasarau M., Krzywicki T., Majecka A., Pochocka-Szwarc K., Rychel J., Woronko B., Zbucki Ł, Hradunova A., Hrychanik M., Mamchyk S., Rylova T., Nowacki Ł., Pielach M. 2016, Revised limit of the Saalian ice sheet in central Europe. Int. Vol. 478, p. 59–74
  p-ISSN: 1040-6182 e-ISSN: 1873-4553 DOI: 10.1016/j.quaint.2016.07.043, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216301963
 5. Guzal-Dec J.D., Zwolińska-Ligaj M., Zbucki Ł. 2019,The potential of smart development of urban-rural communes in peripheral region (a case study of the Lublin Region, Poland), Miscellanea Geographica: 2019, Vol. 23, issue 2, p. 85—91, p-ISSN: 0867-6046 e-ISSN: 2084-6118, https://content.sciendo.com/view/journals/mgrsd/23/2/article-p85.xml, DOI: 10.2478/mgrsd-2019-0017
 6. Szwarczewski P., Rogóż-Matyszczak A., Zbucki Ł. 2020, Morphological and geochemical record of historical erosion on the example of small alluvial and deluvial fans accumulated on the Bug River terraces in the Neple area (Podlasie Lowland,eastern Poland), BALTICA Volume 33 Number 1 June 2020: 1–10 https://doi.org/10.5200/baltica.2020.1.1
 7. Marks L., Woronko B., Majecka A., Rylova T., Orłowska A., Hrachanik M., Rychel J., Zbucki Ł., Bahasarau M., Hradunoba A., Nitychoruk J., Nowacki Ł., Pochocka-Szwarc K. 2020, Middle Pleistocene deposits at Rechista, western Belarus, and their input to MIS 12-6 stratigraphy in central Europe, Quaternary International 2020, Vol. 553, p. 34–52p-ISSN: 1040-6182 e-ISSN: 1873-4553
 8. Guzal-Dec D., Zbucki Ł., Kuś A., 2020, Good governance in strategic planning of local development in rural and urban-rural gminas of the eastern peripheral voivodeships of Poland vol. 50 Bulletin of Geography. Socio-economic p. 101—112.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00 w. 263

Email: l.zbucki@dyd.akademiabialska.pl