Przejdź do treści
Strona główna » Żurakowska-Sawa Joanna

Żurakowska-Sawa Joanna

Żurakowska-Sawa Joanna (no photo)

dr (ORCID: 0000-0002-3811-4586)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia, specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, 30/04/2019, Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od fazy cyklu życia.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się przede wszystkim na ocenie efektywności działalności przedsiębiorstw oraz determinantach tej efektywności, koncepcji kreowania wartości przedsiębiorstwa oraz determinantach kreowania tej wartości.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjackie) na kierunku finanse i rachunkowość, finanse przedsiębiorstw, opodatkowanie przedsiębiorstw.

Projekty dydaktyczno-badawcze

Realizacja wewnętrznych grantów badawczych:

 1. Determinanty wartości rynkowej spółek giełdowych – finansowany w ramach funduszu rozwoju nauki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 2. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od fazy cyklu życia – finansowany w ramach na utrzymania potencjału badawczego.

Realizacja projektów dydaktycznych:

 1. Kierownik projektu pt. „Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy”, numer umowy 03.01.00-00-B078/15.
 2. Kierownik projektu ”Przyszłość budowana kompetencjami – wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunków Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość” (autor merytoryczny projektu), numer umowy POWR.03.01.00-00-K306/15.
 3. Wykonawca w projekcie pt. „Przejdźmy do praktyki! Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy”.


Uczestnictwo w krajowych zespołach badawczych

Członek zespołu przeprowadzającego niezależne analizy, dotyczące technologii, maszyny, usługi czy procesu, które przedsiębiorca zamierza zakupić i/lub wdrożyć, w ramach Pracowni Analiz Biznesowych, Ośrodki Badawcze Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Osiągnięcia publikacyjne

 1. Wasilewski M., Żurakowska-Sawa J.: Measuring economic efficiency – experience of managing enterprises, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2020, Vol. 22, no. 1, s. 322-331.
 2. Wasilewski M., Żurakowska-Sawa J.: The stage of firm life cycle and capital structure ratios for companies of industry, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 256-267.
 3. Wasilewski M., Żurakowska-Sawa J.: Uwarunkowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących się w fazie dojrzałości [w:] M. Bąk (red.), Rachunkowość wobec wyzwań współczesności – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019, rodz. 6.
 4. Żurakowska-Sawa J.: Conditions of economic efficiency of industrial enterprises in the enterprise life cycle stages, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2019, Vol. 12, Nr 3, s. 287-301.
 5. Wasilewski M., Żurakowska-Sawa J. : Conditions of Economic Efficiency in Industrial Enterprises in the Opinion of Managers, Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 4 (133/2), s. 5-18.
 6. Kuś A., Żurakowska-Sawa J.: Phases in the lifecycle of a company and the profitability of industrial companies, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2017, Vol. 10, Nr 4, s. 62-75.
 7. Wasilewski M., Żurakowska-Sawa J.: Uwarunkowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych w fazie wprowadzenia ich cyklu życia, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, Vol. 5. Nr 3, s. 101-116.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00 w. 263

Email: j.zurakowska-sawa@dyd.akademiabialska.pl