Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Oferta współpracy dotycząca możliwości wykorzystania aplikacji do automatycznego rozpoznawania i klasyfikowania okrzemek.

Oferta współpracy dotycząca możliwości wykorzystania aplikacji do automatycznego rozpoznawania i klasyfikowania okrzemek.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej poszukuje partnera biznesowego do wykonania testów aplikacji do automatycznego rozpoznawania i klasyfikowania okrzemek.

Oferujemy dostęp do korzystania z aplikacji do automatycznego rozpoznawania i klasyfikowania okrzemek. Program został przygotowana przez pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w oparciu o środowisko programistyczne Matlab.

Zastosowane zostały metody Deep Learning & Neural Networks in Matlab, autorskie algorytmy oparte na przekształceniach geometrycznych i arytmetycznych obrazów rastrowych, analizie klas obrazów, zapisie barwy, konwersji pomiędzy różnymi trybami koloru, histogramie i jego transformacjach. Analiza obrazu w aplikacji pozwala na pracę na danych w postaci numerycznej lub symbolicznej, co daje ogromne możliwości operowania na danych.

Aplikacja została zaprojektowana i wykonana dzięki środkom pozyskanych z projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Poszukujemy partnera biznesowego, z którym będziemy mogli przeprowadzić testy przed wprowadzeniem omawianego produktu na rynek.

Prosimy o kontakt, jeżeli wyrażają Państwo chęć współpracy.